Archwiliwch ein herthyglau newyddion am yr Ysgol Reolaeth isod. Gallwch chi hefyd ddarllen blogiau a ysgrifennwyd gan ein staff a’n myfyrwyr anhygoel a gwirio’r digwyddiadau a’r gweithgareddau diweddaraf sy’n cael eu cynnal.

Dr Mohamed Elmagrhi

13 Mawrth 2023

Llongyfarchiadau i Dr Mohamed Elmagrhi ar gael ei gydnabod fel un o’r awduron a ddyfynnir amlaf

Health watch

9 Mawrth 2023

Mabwysiadu ac yn Derbyn Technoleg Ddigidol

Falch iawn o groesawu'r Athro Pantelis Sklias, Rheithor Prifysgol Neapolis

2 Chwefror 2023

Falch iawn o groesawu'r Athro Pantelis Sklias, Rheithor Prifysgol Neapolis

Symposiwm ar Dwristiaeth Hygyrch

24 Ionawr 2023

Symposiwm ar Dwristiaeth Hygyrch

Gwobr Arweinyddiaeth o adran y Dwyrain Canol Gogledd Affrica (MENA)

8 Rhagfyr 2022

Gwobr Arweinyddiaeth o adran y Dwyrain Canol Gogledd Affrica (MENA)

Cynhadledd Ryngwladol Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE) 2022, gwobr am y papur gorau.

22 Tachwedd 2022

Cynhadledd Ryngwladol Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE) 2022, gwobr am y papur gorau.

Gwobrau Ymchwil Ôl-raddedig James Callaghan

17 Tachwedd 2022

Gwobrau Ymchwil Ôl-raddedig James Callaghan

Mae'r radd MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch wedi cael ei hachredu gan y Swyddfa Safonau DPP

1 Tachwedd 2022

Mae'r radd MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch wedi cael ei hachredu gan y Swyddfa Safonau DPP

Llongyfarchiadau i'r Athro David Pickernell

28 Hydref 2022

Mae’r Athro David Pickernell wedi’i ethol yn Gyfarwyddwr Bwrdd ar gyfer ISBE

Llongyfarchiadau i Dave Bolton am ennill rôl Darpar Lywydd EEUK

17 Hydref 2022

Dave Bolton am ennill rôl Darpar Lywydd EEUK

Yn ein seremoni raddio ym mis Gorffennaf, dathlodd yr Ysgol Reolaeth garfan graddedigion 2022.

31 Awst 2022

Yn ein seremoni raddio ym mis Gorffennaf, dathlodd yr Ysgol Reolaeth garfan graddedigion 2022.

Doctor raising hand

20 Ebrill 2021

Lansio academïau cyntaf o’u math yn y byd yng Nghymru i sbarduno chwyldroadau gofal iechyd byd-eang

women at computer

12 Mawrth 2021

Lansio academïau hyfforddi cenedlaethol i gefnogi system iechyd a gofal Cymru

newpapers

8 Rhagfyr 2020

Gwobr Fusnes Flaenllaw I Ddau Fyfyriwr

stock marketing computer visual

23 Tachwedd 2020

Gradd Meistr newydd mewn Technoleg Ariannol i baratoi myfyrwyr ar gyfer heriau’r sector

Students in Swansea

15 Hydref 2020

Ar rhestr fer y Gwobr Rhagoriaeth CIMA

bay campus

6 Tachwedd 2020

Digwyddiad Zoom yr Ysgol Reolaeth gyda'r Cynghorydd Rob Stewart

summer start up week graphic

15 Hydref 2020

Gwobrau Hyfforddwyr Entrepreneuriaeth Cenedlaethol 2020

Stacked newspaper image

15 Hydref 2020

Gweminar: "Streets of Gold: Immigration and the American Dream over Two Centuries"

Vicky Price Headshot

13 Hydref 2020

Gweminar: Gender Inequality and Economic Policy

Pobl mewn cyfarfod, o gwmpas ford

10 Medi 2020

Arwain Y Ffordd Ar Gyfer Gofal Iechyd Sy’n Seiliedig Ar Werth

cmi logo

7 Awst 2020

Buddsoddwch yn eich dyfodol gyda'r Ysgol Reolaeth a'r CMI

person sy'n gweithio ar liniadur

3 Gorffennaf 2020

Dysgu ac Addysgu ar-lein: datblygu a gwella rhyngweithiadau

In Touch Logo

8 Mehefin 2020

Menter Busnes Myfyrwyr - In Touch Marketing

myfyriwr gwrywaidd yn gwenu

18 Mai 2020

Menter Busnes Myfyrwyr - GoGo Coffee

Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn datblygu eu sgiliau trwy gystadleuaeth

12 Mai 2020

Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn datblygu eu sgiliau trwy gystadleuaeth

Canisha Chakadya image

16 Ebrill 2020

100 o Bobl Ysbrydoledig: Canisha Chakadya

Myfyriwr yn gwireddu syniad am beiriant prynu deunydd ysgrifennu

8 Ionawr 2020

Myfyriwr yn gwireddu syniad am beiriant prynu deunydd ysgrifennu

news papers stacked

26 Tachwedd 2019

Amddifadedd a daearyddiaeth etholiadol Brexit - Seminar Ymchwil Economeg

reading newspaper

19 Tachwedd 2019

Myfyriwr o Abertawe wedi'i henwebu fel Llysgennad Twristiaeth Ifanc Gorau

Sion and Caitlin from RAVS

13 Tachwedd 2019

Myfyrwyr Busnes yn mwynhau llwyddiant gyda’u siop ddillad retro

som staff greeting Colombian delegation

24 Hydref 2019

Prifysgolion Colombia yn anfon dirprwyaeth i’r Ysgol Reolaeth

Nameel Babu

7 Hydref 2019

Myfyriwr a raddiodd mewn Economeg a Chyllid yn concro byd yr hwdis

Darlithydd Cyswllt Terry Filer yn derbyn ei gwobr

3 Hydref 2019

Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu yn yr Ysgol Reolaeth

Melissa Molyneaux yn derbyn ei gwobr gan David Jones (Prif Weithredwr Cambria) a Jason Mohammad (Gwestai Gwadd y seremoni).

30 Awst 2019

Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Myfyriwr Addysg Uwch y Flwyddyn

 Dr Hany Abdel-Lati receiving award

1 Awst 2019

Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

Participants on the beach

27 Gorffennaf 2019

Deallusrwydd Artiffisial: Heriau a Chyfleoedd Datblygol ac Agenda ar gyfer ymchwil ac ymarfer

image of members around desk during the celebration Photo Credit: Liam Reardon

24 Gorffennaf 2019

Digwyddiad Pen-blwydd 70 Clwb Busnes Bae Abertawe

hand holding painted rainbow heart

17 Mehefin 2019

Os yw'ch cyfeiriadedd rhywiol wedi'i dderbyn gan y gymdeithas, byddwch yn hapusach ac yn fwy bodlon

athena swan logo

7 Mai 2019

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Efydd Siarter Athena SWAN

georgia evans with dresses

7 Mai 2019

Myfyriwr o Abertawe yn dechrau 'UShall' i gynnig ffrogiau dawns am bris da

Cyflenwad a Galw gyda'r siaradwr gwadd: Rob Norris Is-Lywydd Pennaeth Menter & seiberddiogelwch Ewrop, y dwyrain canol, India ac Affrica

6 Chwefror 2019

Seminar Menter & Arloesi Seiber Ddiogelwch – Cyflenwad a Galw

Professor Nick Rich presenting

1 Chwefror 2019

Dathlu arloeswyr y GIG yng Nghymru mewn sesiwn arddangos genedlaethol

Economics network and Management building

22 Ebrill 2022

Penodi Pennaeth yr Adran Economeg i rôl newydd uchel ei bri