Archwiliwch ein herthyglau newyddion am yr Ysgol Reolaeth isod. Gallwch chi hefyd ddarllen blogiau a ysgrifennwyd gan ein staff a’n myfyrwyr anhygoel.

Dr Denis Dennehy yn ennill Gwobr Goruchwyliaeth Ymchwil Ragorol

10 Gorffennaf 2024

Dr Denis Dennehy yn ennill Gwobr Goruchwyliaeth Ymchwil Ragorol

Dr. Yogesh K. Dwivedi

23 Ebrill 2024

Dr Yogesh Dwivedi yn Ennill Dyfarniad Papur Gorau JCB am Ymchwil ar Farchnata'r Metafyd

Dr Dafydd Cotterell

12 Ebrill 2024

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n Dathlu Cyflawniad Anhygoel Dr Dafydd Cotterell

Yogesh Dwivedi

12 Ebrill 2024

"Effaith go iawn": Heriau a chyfleoedd wrth bontio'r bwlch rhwng ymchwil ac ymarfer

Digwyddiad Rhwydweithio Cyflym ACCA Advantage yn Cysylltu Myfyrwyr â Chyflogwyr Blaenllaw

20 Mawrth 2024

Digwyddiad Rhwydweithio Cyflym ACCA Advantage yn Cysylltu Myfyrwyr â Chyflogwyr Blaenllaw

Menter Prosiect Blwyddyn Olaf Prifysgol Abertawe - Effaith ar Lwyddiant Cyflogei

19 Mawrth 2024

Menter Prosiect Blwyddyn Olaf Prifysgol Abertawe - Effaith ar Lwyddiant Cyflogei

Siarter ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol

19 Mawrth 2024

Siarter ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol

Banc Aldermore yn Cynnal Gweithdy Blynyddol 'Strategaeth mewn Busnes' ar gyfer Myfyrwyr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd

19 Mawrth 2024

Banc Aldermore yn Cynnal Gweithdy Blynyddol 'Strategaeth mewn Busnes' ar gyfer Myfyrwyr Prifysgolion

Yr Athro David Pickernell yn cael ei Ethol yn Is-Lywydd Ymchwil a Chymunedau'r ISBE

19 Mawrth 2024

Yr Athro David Pickernell yn cael ei Ethol yn Is-Lywydd Ymchwil a Chymunedau'r ISBE

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n Croesawu Cynrychiolwyr o Brifysgol Olabisi Onabanjo yn Nigeria

5 Mawrth 2024

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n Croesawu Cynrychiolwyr o Brifysgol Olabisi Onabanjo yn Nigeria

Yr Ysgol Reolaeth yn Cynnal Cyflwyniadau Pwynt Canol Llwyddiannus ar gyfer Myfyrwyr Busnes Blwyddyn Olaf

5 Mawrth 2024

Yr Ysgol Reolaeth yn Cynnal Cyflwyniadau Pwynt Canol Llwyddiannus ar gyfer Myfyrwyr Busnes Blwyddyn

Yr Athro Sarah Jones yn ymuno â Grŵp Cynghori'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd i lywio dyfodol addysg gyfrifyddu

5 Mawrth 2024

Yr Athro Sarah Jones yn ymuno â Grŵp Cynghori'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd i lywio dyfodol addysg gy

Adroddiad yr FSB (Ffederasiwn Busnesau Bach) yn Datgelu Heriau a Chyfleoedd ar gyfer Sector Gweithgynhyrchu BBaCh Cymru

5 Mawrth 2024

Adroddiad yr FSB (Ffederasiwn Busnesau Bach) yn Datgelu Heriau a Chyfleoedd ar gyfer Sector Gweithgy

Disgyblion Ysgol Gyfun Brynteg yn ymdrochi mewn bywyd prifysgol ar Gampws y Bae

13 Chwefror 2024

Disgyblion Ysgol Gyfun Brynteg yn ymdrochi mewn bywyd prifysgol ar Gampws y Bae

Ymchwil Chwalu Pegynnu'n Archwilio Hunaniaethau Amrywiol yn Symposiwm Dringo Menywod 2023

30 Ionawr 2024

Ymchwil Chwalu Pegynnu'n Archwilio Hunaniaethau Amrywiol yn Symposiwm Dringo Menywod 2023

Dathlu Rhagoriaeth Academaidd yn Seremoni Raddio'r Ysgol Rheolaeth

23 Ionawr 2024

Dathlu Rhagoriaeth Academaidd yn Seremoni Raddio'r Ysgol Rheolaeth

Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe'n Graddio gyda PhD

18 Ionawr 2024

Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Abertawe'n Graddio gyda PhD

Llyfr Newydd gan yr Athro Paul Jones yn Torri Tir Newydd ym Maes Entrepreneuriaeth yn y Diwydiannau Creadigol

12 Ionawr 2024

Llyfr Newydd gan yr Athro Paul Jones yn Torri Tir Newydd ym Maes Entrepreneuriaeth yn y Diwydiannau

Ymweliad ystyrlon â safle Tata Steel UK ym Mhort Talbot yn creu argraff barhaol ar fyfyrwyr MSc Rheoli Adnoddau Dynol Prifysgol Abertawe

21 Rhagfyr 2023

Ymweliad ystyrlon â safle Tata Steel UK ym Mhort Talbot yn creu argraff barhaol ar fyfyrwyr MSc Rheo

Achrediad y Siarter Busnesau Bach

14 Rhagfyr 2023

Dyfarnu Achrediad y Siarter Busnesau Bach i Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe

Sandra Slaughter uchel ei bri gan AIS

11 Rhagfyr 2023

Dr Denis Dennehy yn derbyn Gwobr Gwasanaeth Sandra Slaughter uchel ei bri gan AIS

Innovation research paper with lightbulb

8 Rhagfyr 2023

Ysgolheigion yn cael eu gwahodd fel golygyddion gwadd ar gyfer papur arbennig.

Yr Athro Yogesh Dwived

23 Tachwedd 2023

Yr Athro Yogesh Dwivedi yn ennill doethuriaeth er anrhydedd gan Brifysgol Galați

Enterprise Educators UK logo

2 Tachwedd 2023

Myfyrwyr MBA Prifysgol Abertawe yn Cydweithredu ag Enterprise Educators UK i lywio Strategaeth Ryngw

Anrhydeddu Dr Mohamed Elmagrhi drwy ddyfarnu iddo Wobr Adolygwr Neilltuol yng Ngwobrau Emerald Literati 2023

10 Hydref 2023

Anrhydeddu Dr Mohamed Elmagrhi drwy ddyfarnu iddo Wobr Adolygwr Neilltuol yng Ngwobrau Emerald Liter

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n ennill achrediad uchel ei fri gan y CIPD am raglen AD

3 Hydref 2023

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe'n ennill achrediad uchel ei fri gan y CIPD am raglen AD

Un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe'n rhagori yn Arholiadau ICAEW ac yn sicrhau gwobrau o fri

28 Medi 2023

Un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe'n rhagori yn Arholiadau ICAEW ac yn sicrhau gwobrau o fri

Athro Francisco Liñán a'r Athro Inmaculada Jaén

29 Awst 2023

Athrawon Nodedig o Universidad de Sevilla, Sbaen yn Rhannu Syniadau Entrepreneuraidd

Digwyddiad hyder gyrfaol CMI yn grymuso myfyrwyr, entrepreneuriaid a rheolwyr Cymru i dyfu eu busnesau

14 Awst 2023

Digwyddiad hyder gyrfaol CMI yn grymuso myfyrwyr

Yr Ysgol Reolaeth yn dathlu enillwyr Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

14 Awst 2023

Yr Ysgol Reolaeth yn dathlu enillwyr Gwobrau Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

Myfyriwr yn yr Ysgol Reolaeth yw Enillydd Cyntaf Gwobr ‘Llysgennad Myfyrwyr y Flwyddyn’ y Sefydliad Marchnata Siartredig

1 Awst 2023

Myfyriwr yn yr Ysgol Reolaeth yw Enillydd Cyntaf Gwobr ‘Llysgennad Myfyrwyr y Flwyddyn’ y Sefydliad

Y Grŵp Ymchwil Dyfodol Digidol ar gyfer Busnes a Chymdeithas Cynaliadwy wedi cynnal gweithdy “Y Meta-fydysawd – Dadansoddiad o’r Ochr Dywyll”

26 Mehefin 2023

“Y Meta-fydysawd – Dadansoddiad o’r Ochr Dywyll”

Dr. Denis Dennehy yn cael ei enwi’n Gyd-Brif Olygydd CAIS

26 Mehefin 2023

Dr. Denis Dennehy yn cael ei enwi’n Gyd-Brif Olygydd CAIS

Dr Hannah Laura Schneider yn ennill gwobr am y papur gorau yng Nghynhadledd Addysgwyr Entrepreneuriaeth Ewrop

21 Mehefin 2023

Dr Hannah Laura Schneider yn ennill gwobr am y papur gorau yng Nghynhadledd Addysgwyr Entrepreneuria

Uwch Gomisiynydd Malta, Dr Emmanuel Mallia, yn ymweld Yr Ysgol Reolaeth

19 Mehefin 2023

Uwch Gomisiynydd Malta, Dr Emmanuel Mallia, yn ymweld Yr Ysgol Reolaeth

Myfyrwyr Prifysgol Abertawe ar Leoliad yn Rhagori, gan sicrhau Anrhydedd 7 Intern Uchaf y Flwyddyn yn Enterprise Rent-a-Car.

6 Mehefin 2023

Sicrhau Anrhydedd 7 Intern Uchaf y Flwyddyn yn Enterprise Rent-a-Car

Symposiwm Blynyddol y Ganolfan Pobl a Sefydliadau

24 Mai 2023

Symposiwm Blynyddol y Ganolfan Pobl a Sefydliadau

Headshot of Jennifer Rudd

11 Mai 2023

Ysgogi màs critigol o asiantiaid newid trwy weithredu ar yr hinsawdd

Tim PhD Student Swansea University

18 Ebrill 2023

Myfyriwr PhD yn derbyn gwobr arbennig gan Ofal Sylfaenol Gwyrdd Cymru

Dydd Mawrth Masnach

4 Ebrill 2023

Dydd Mawrth Masnach

Gwobrau’r Rhaglen Beilot Lleihau Allyriadau Carbon

4 Ebrill 2023

Gwobrau’r Rhaglen Beilot Lleihau Allyriadau Carbon

Cynhwysiant Digidol a’r argyfwng costau byw

3 Ebrill 2023

Cynhwysiant Digidol a’r argyfwng costau byw

Dr Mohamed Elmagrhi

13 Mawrth 2023

Llongyfarchiadau i Dr Mohamed Elmagrhi ar gael ei gydnabod fel un o’r awduron a ddyfynnir amlaf

Health watch

9 Mawrth 2023

Mabwysiadu ac yn Derbyn Technoleg Ddigidol

Falch iawn o groesawu'r Athro Pantelis Sklias, Rheithor Prifysgol Neapolis

2 Chwefror 2023

Falch iawn o groesawu'r Athro Pantelis Sklias, Rheithor Prifysgol Neapolis

Symposiwm ar Dwristiaeth Hygyrch

24 Ionawr 2023

Symposiwm ar Dwristiaeth Hygyrch

Gwobr Arweinyddiaeth o adran y Dwyrain Canol Gogledd Affrica (MENA)

8 Rhagfyr 2022

Gwobr Arweinyddiaeth o adran y Dwyrain Canol Gogledd Affrica (MENA)

Cynhadledd Ryngwladol Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE) 2022, gwobr am y papur gorau.

22 Tachwedd 2022

Cynhadledd Ryngwladol Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth (ISBE) 2022, gwobr am y papur gorau.

Gwobrau Ymchwil Ôl-raddedig James Callaghan

17 Tachwedd 2022

Gwobrau Ymchwil Ôl-raddedig James Callaghan

Mae'r radd MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch wedi cael ei hachredu gan y Swyddfa Safonau DPP

1 Tachwedd 2022

Mae'r radd MSc mewn Rheoli Iechyd a Gofal Uwch wedi cael ei hachredu gan y Swyddfa Safonau DPP

Llongyfarchiadau i'r Athro David Pickernell

28 Hydref 2022

Mae’r Athro David Pickernell wedi’i ethol yn Gyfarwyddwr Bwrdd ar gyfer ISBE

Llongyfarchiadau i Dave Bolton am ennill rôl Darpar Lywydd EEUK

17 Hydref 2022

Dave Bolton am ennill rôl Darpar Lywydd EEUK

Yn ein seremoni raddio ym mis Gorffennaf, dathlodd yr Ysgol Reolaeth garfan graddedigion 2022.

31 Awst 2022

Yn ein seremoni raddio ym mis Gorffennaf, dathlodd yr Ysgol Reolaeth garfan graddedigion 2022.

Doctor raising hand

20 Ebrill 2021

Lansio academïau cyntaf o’u math yn y byd yng Nghymru i sbarduno chwyldroadau gofal iechyd byd-eang

women at computer

12 Mawrth 2021

Lansio academïau hyfforddi cenedlaethol i gefnogi system iechyd a gofal Cymru

newpapers

8 Rhagfyr 2020

Gwobr Fusnes Flaenllaw I Ddau Fyfyriwr

stock marketing computer visual

23 Tachwedd 2020

Gradd Meistr newydd mewn Technoleg Ariannol i baratoi myfyrwyr ar gyfer heriau’r sector

Students in Swansea

15 Hydref 2020

Ar rhestr fer y Gwobr Rhagoriaeth CIMA

bay campus

6 Tachwedd 2020

Digwyddiad Zoom yr Ysgol Reolaeth gyda'r Cynghorydd Rob Stewart

summer start up week graphic

15 Hydref 2020

Gwobrau Hyfforddwyr Entrepreneuriaeth Cenedlaethol 2020

Stacked newspaper image

15 Hydref 2020

Gweminar: "Streets of Gold: Immigration and the American Dream over Two Centuries"

Vicky Price Headshot

13 Hydref 2020

Gweminar: Gender Inequality and Economic Policy

Pobl mewn cyfarfod, o gwmpas ford

10 Medi 2020

Arwain Y Ffordd Ar Gyfer Gofal Iechyd Sy’n Seiliedig Ar Werth

cmi logo

7 Awst 2020

Buddsoddwch yn eich dyfodol gyda'r Ysgol Reolaeth a'r CMI

person sy'n gweithio ar liniadur

3 Gorffennaf 2020

Dysgu ac Addysgu ar-lein: datblygu a gwella rhyngweithiadau

In Touch Logo

8 Mehefin 2020

Menter Busnes Myfyrwyr - In Touch Marketing

myfyriwr gwrywaidd yn gwenu

18 Mai 2020

Menter Busnes Myfyrwyr - GoGo Coffee

Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn datblygu eu sgiliau trwy gystadleuaeth

12 Mai 2020

Myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn datblygu eu sgiliau trwy gystadleuaeth

Canisha Chakadya image

16 Ebrill 2020

100 o Bobl Ysbrydoledig: Canisha Chakadya

Myfyriwr yn gwireddu syniad am beiriant prynu deunydd ysgrifennu

8 Ionawr 2020

Myfyriwr yn gwireddu syniad am beiriant prynu deunydd ysgrifennu

news papers stacked

26 Tachwedd 2019

Amddifadedd a daearyddiaeth etholiadol Brexit - Seminar Ymchwil Economeg

reading newspaper

19 Tachwedd 2019

Myfyriwr o Abertawe wedi'i henwebu fel Llysgennad Twristiaeth Ifanc Gorau

Sion and Caitlin from RAVS

13 Tachwedd 2019

Myfyrwyr Busnes yn mwynhau llwyddiant gyda’u siop ddillad retro

som staff greeting Colombian delegation

24 Hydref 2019

Prifysgolion Colombia yn anfon dirprwyaeth i’r Ysgol Reolaeth

Nameel Babu

7 Hydref 2019

Myfyriwr a raddiodd mewn Economeg a Chyllid yn concro byd yr hwdis

Darlithydd Cyswllt Terry Filer yn derbyn ei gwobr

3 Hydref 2019

Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu yn yr Ysgol Reolaeth

Melissa Molyneaux yn derbyn ei gwobr gan David Jones (Prif Weithredwr Cambria) a Jason Mohammad (Gwestai Gwadd y seremoni).

30 Awst 2019

Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Myfyriwr Addysg Uwch y Flwyddyn

Participants on the beach

27 Gorffennaf 2019

Deallusrwydd Artiffisial: Heriau a Chyfleoedd Datblygol ac Agenda ar gyfer ymchwil ac ymarfer

 Dr Hany Abdel-Lati receiving award

1 Awst 2019

Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu

image of members around desk during the celebration Photo Credit: Liam Reardon

24 Gorffennaf 2019

Digwyddiad Pen-blwydd 70 Clwb Busnes Bae Abertawe

hand holding painted rainbow heart

17 Mehefin 2019

Os yw'ch cyfeiriadedd rhywiol wedi'i dderbyn gan y gymdeithas, byddwch yn hapusach ac yn fwy bodlon

athena swan logo

7 Mai 2019

Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Efydd Siarter Athena SWAN

georgia evans with dresses

7 Mai 2019

Myfyriwr o Abertawe yn dechrau 'UShall' i gynnig ffrogiau dawns am bris da

Cyflenwad a Galw gyda'r siaradwr gwadd: Rob Norris Is-Lywydd Pennaeth Menter & seiberddiogelwch Ewrop, y dwyrain canol, India ac Affrica

6 Chwefror 2019

Seminar Menter & Arloesi Seiber Ddiogelwch – Cyflenwad a Galw

Professor Nick Rich presenting

1 Chwefror 2019

Dathlu arloeswyr y GIG yng Nghymru mewn sesiwn arddangos genedlaethol

Economics network and Management building

22 Ebrill 2022

Penodi Pennaeth yr Adran Economeg i rôl newydd uchel ei bri