Prifysgol Abertawe

Clirio ar agor nawr

Cysylltwch â'r Tîm Clirio: 0800 094 9071 | Gwnewch gais ar-lein

Gwnewch gais drwy'r broses Clirio heddiw mae gennym ystod o opsiynau llety ar gael.

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Ydych chi'n ymuno â ni ym mis Medi?

Mae gennym lwyth o wybodaeth i'ch cynorthwyo i gynllunio a pharatoi at fywyd myfyriwr:

THE gwobr
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
Athena Swan Silver Award
TEF