Prifysgol Abertawe

Clirio ar agor nawr

Cysylltwch â'r Tîm Clirio:
0800 094 9071 | Sgwrsiwch yn Fyw

Mae ein llinell gymorth ar agor
9am-6pm tan ddydd Gwener 23ain Awst.

Gwnewch gais drwy'r broses Clirio heddiw a byddwn yn gwarantu lle i chi mewn llety sy'n cael ei redeg gan y Brifysgol.

Mae problemau technegol gyda’n cais ar-lein ar hyn o bryd, ffoniwch ni ar 0800 094 9071

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

THE gwobr
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
Athena Swan Silver Award
TEF