Prifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

5 Uchaf y DU am Ragolygon Graddedigion (arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2019*)
10 Uchaf yn y Du am Fodlonrwydd Myfyrwyr (NSS 2019)
Uchaf yn y du (The Times a Sunday Times, Good University Guide 2019)
THE gwobr
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
Athena Swan Silver Award
TEF