Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Prifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Lleoedd Clirio ar gael - ymunwch â ni mis Medi yma

Myfyrwyraig yn gwenu ar ddiwrnod graddio

Wedi cael eich canlyniadau?

Gwnewch gais heddiw i roi'ch cais ar lwybr carlam ac i sicrhau eich lle mewn llety Prifysgol.

Gwnewch gais heddiw!
Myfyrwyr yn sgwrsio o amgylch tân ar y traeth yn Abertawe fin nos

Aros am eich canlyniadau?

Cofrestrwch i dderbyn newyddion Clirio a'n cyngor.

Cofrestrwch am y manylion diweddaraf am Glirio!
Myfyrwyr yn sgwrsio

Lleoedd Clirio

Dewch o hyd i'ch cwrs perffaith heddiw.

Chwilio am gwrs

*NSS: Yn seiliedig ar y rhestr o 131 o sefydliadau sy’n ymddangos yn y Times Good University Guide.