Coronafeirws: y diweddaraf

Prifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o’r byd, sy’n galluogi’r bobl sy’n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy’n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.

Llun gyda'r Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Aur
Logo enillydd Gwobr What Uni
Uchaf yn y DU (The time and Sunday Times, Good University Guide 2019)
5 uchaf yn y DU am boddhad cwrs a 5 uchad yn y DU rhagolgyon gyrfaoedd
Athena Swan Silver Award
Logo 100 cyflogwr gorau Stonewall