Bywyd Prifysgol

5 allan o 5 seren
Ers cyrraedd Prifysgol Abertawe, rydw i wedi derbyn cymaint o gefnogaeth oddi wrth y Brifysgol mewn amryw o ffyrdd. Mae Undeb y Myfyrwyr yn effeithiol iawn ac o hyd yn ceisio gwella'r Brifysgol, mae'r darlithwyr ac arweinwyr seminarau wastad yn helpu ac mae gwasanaethau cefnogaeth myfyrwyr yn dda ac mae pawb yn eu hadnabod hyd yn oed os nad ydych chi'n eu defnyddio nhw...

Y broses Clirio