Peidiwch â mynd i banig!

Rydym yn gwybod eich bod am ddod o hyd i gwrs gradd sy'n iawn i chi, a'ch bod am wneud hynny'n gyflym. Y peth pwysicaf yw PEIDIO Â MYND I BANIG.

Dilynwch y camau hyn, a fydd yn eich tywys drwy’r broses Glirio.  Am gyngor arbennig ar Addasu, ewch i’n tudalen benodol ar Addasu.

Beth yw Clirio?

Mae clirio yn broses UCAS o gydweddu prifysgolion gyda llefydd gwag i fyfyrwyr heb le mewn prifysgol. Dyma'r cyfnod olaf yn y broses o dderbyn lle ar gyfer prifysgol ym mis Medi 2019.

Mae Clirio yn gallu bod yn gyfnod anodd i ymgeiswyr ac i rieni. Rydych chi eisiau dod o hyd i'r radd sy'n iawn i chi, ond rydych chi eisiau gwneud hynny'n gyflym. Y peth pwysig yw i beidio â mynd i banig.

Ydw i'n gymwys ar gyfer Clirio?

Rydych yn gymwys ar gyfer Clirio os:

  • Rydych eisoes wedi gwneud cais drwy UCAS ar gyfer y cylch hwn, ac nid oes unrhyw gynigion gennych
    neu
  • Gwnaethoch gais i UCAS ar ôl 30ain Mehefin
    neu
  • Ni chadarnhawyd eich lle yn eich prifysgolion dewis cadarn ac yswiriant

Gallwch wirio UCAS Track i weld os ydych yn gymwys ar gyfer Clirio. Ni fydd UCAS yn anfon unrhyw beth atoch drwy'r post i ddweud wrthych eich bod yn gymwys, felly mae'n bwysig eich bod yn gwirio ar-lein.

Os ydych yn gymwys ar gyfer Clirio, bydd botwm 'Add Clearing Choice' yn ymddangos ar eich sgrin 'choices' ar Track. Cewch ddefnyddio hyn i dderbyn lle ar gwrs a gynigir i chi trwy Glirio.

Ydw i'n gallu gwneud cais drwy'r broses Glirio os oes gen i gynnig lle?

Nid oes modd ymgeisio drwy Glirio os ydych yn dal cynnig lle. Ond, mae croeso i chi gysylltu â ni i weld a ydym yn gallu cynnig lle i chi ar gwrs ac yna byddwch yn hunan-ryddhau eich hun i mewn i'r broses Glirio er mwyn derbyn y lle.

CYSYLLTU Â'R TÎM CLIRIO:
FFÔN: 0800 094 9071 E-BOST | SGWRSIO'N FYW

Mae ein llinell gymorth ar agor
Dydd Sadwrn 18fed - Dydd Gwener 23ain: 9yb-6yh.