Rydym yn gweithio gyda llawer o gyrff ariannu sy'n gallu cefnogi eich cydweithrediad â ni, gan gynnwys Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI), Innovate UK, grantiau SMART Innovate UK a chynlluniau rhanbarthol.

CYNLLUNIAU TROSGLWYDDO GWYBODAETH MEWNOL

CYSYLLTWCH Â NI

Ceir rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd hyn drwy gysylltu â'n Tîm Ymgysylltu â Busnes, sydd ar gael i'ch helpu gydag unrhyw ymholiad.