Coronafeirws: y diweddaraf

ER MWYN CEFNOGI BUSNES A DIWYDIANT

Cafodd Prifysgol Abertawe ei sefydlu ar sail egwyddorion arloesi a chydweithredu. Drwy gydweithio â ni, gall eich sefydliad gael mynediad at ymchwil sy’n arwain y byd sydd ag arbenigedd mewn datblygu, graddedigion a myfyrwyr talentog, hyfforddiant proffesiynol a datblygu sgiliau, cyfleusterau ac adnoddau o’r radd flaenaf a nifer o gyfleoedd masnachol eraill.

Cydweithrediadau â sefydliadau mewn 53 o wledydd yn-fyd-eang
500 o bartneriaethau ymchwil busnes
50+ o brosiectau a ariennir gan Ewrop gwerth mwy na £130 miliwn (ers hynny 2014)

Ymaelodwch â LINC: Prifysgol Abertawe

Mae LINC: Prifysgol Abertawe, yn rhwydwaith cydweithrediadol a fydd yn galluogi sefydliadau sector preifat, sector cyhoeddus a thrydydd sector i gysylltu ag eraill a chael mynediad i adnoddau ac arbenigedd i gefnogi twf sefydliadol.

Cofrestrwch heddiw

4000+ o fusnesau wediu cynnwys
4000+ o fusnesau wedi'u cynnwys
1300+ o gynrychiolwyr wedi cwblhau hyfforddiant arweinyddiaeth

Cofrestrwch i'n cylchlythyr

Tabl gyda chylchlythyr Prifysgol Abertawe arno

Cewch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau busnes, digwyddiadau a chyfleoedd diweddaraf gan Brifysgol Abertawe trwy ein cylchlythyr chwarterol.
Cofrestrwch nawr