Coronafeirws: y diweddaraf

GALLWN EICH HELPU I LENWI LLEOLIADAU GWAITH, SWYDDI RHAN-AMSER A ROLAU I RADDEDI

Rydym yn ymrwymedig i gynhyrchu graddedigion hyderus, hyblyg a chyflogadwy iawn. Felly, os ydych yn chwilio am rywun i lenwi lleoliad gwaith, rôl ran-amser neu os hoffech gynnig cyfle i fyfyriwr graddedig, gallwn eich helpu i ddod o hyd i'r ymgeisydd perffaith o'n cronfa ddoniau o dros 20,000 o fyfyrwyr.

Bydd ein tîm ymroddedig yn gweithio gyda chi drwy gydol y broses recriwtio er mwyn deall eich anghenion unigol a sicrhau eich bod yn denu'r myfyrwyr a'r graddedigion gorau i'ch sefydliad.

Ffair Yrfaoedd Flynyddol Prifysgol Abertawe

Dydd Iau 22 Hydref, Campws Parc Singleton a dydd Gwener 23 Hydref, Campws y Bae

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Linda Palmer, Cydlynydd Digwyddiadau Cyflogwyr

l.m.palmer@abertawe.ac.uk neu 01792 513133

Hysbysebwch eich swyddi

Gallwch hysbysebu eich swyddi gwag drwy'r Parth Cyflogaeth, ein hysbysfwrdd swyddi digidol am ddim, sy'n cael ei ddefnyddio gan ein myfyrwyr a'n graddedigion i chwilio am leoliadau gwaith, rolau rhan-amser a chyfleoedd i raddedigion.

Rhagor o Wybodaeth

Wedi cofrestru eisoes? Mewngofnodwch yma