Cerdd

Mae gan Brifysgol Abertawe sîn gerddorol fywiog a chynyddol, gyda nifer lawn o ensembles a chorau, ysgoloriaethau offerynnol a chorawl, cyfleusterau ymarfer, a mwy. Gan nad oes gennym adran gerdd academaidd, mae'r cyfleoedd hyn ar gael i bob myfyriwr, pa bynnag bwnc y maent yn ei astudio. Beth bynnag yw eich diddordebau a'ch lefel o gerddoriaeth, byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich cariad at gerddoriaeth ym Mhrifysgol Abertawe.