Polisïau a Gweithdrefnau Gwasanaethau Digidol

Gwelwch y manylion isod am ein strategaethau, polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â darparu ein gwasanaethau i gefnogi staff a myfyrwyr.

Strategaeth Ddigidol

Ein Strategaeth Ddigidol

Polisïau, Gweithdrefnau a Rheoliadau

Polisi Defnydd Derbyniol o Dechnoleg Ddigidol
Polisi Seiberddiogelwch a Diogelwch Gwybodaeth
Polisi Ar y Defnydd Priodol o Fynediad Gweinyddol

Sylwch y bydd polisïau, gweithdrefnau, adroddiadau a rheoliadau ychwanegol yn cael eu postio ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo.