TIROEDD SYFRDANOL LLE GALLWCH WEITHIO, ASTUDIO A CHWARAE

Lleolir ein Campws Parc Singleton hanesyddol mewn parcdir hyfryd o fewn Parc Singleton; dyma un o brif fannau gwyrdd Abertawe sy'n darparu erwau o barcdir gwyrddlas i bawb eu mwynhau. Mae Campws y Bae newydd yn ymyl y traeth a ger Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Twyni Crymlyn, sy'n cynnig cynefinoedd glan môr i chi eu harchwilio'n hamddenol.

Caiff ein tiroedd hyfryd eu rheoli gan dîm o arbenigwyr rheoli tiroedd proffesiynol sy'n ymrwymedig i'w datblygu a'u cadw, fel y gall ein cymuned amrywiol yn y Brifysgol fwynhau amgylchedd unigryw i gael seibiant o'u hastudiaethau neu eu gwaith.

TIROEDD AROBRYN

Mae tiroedd Campws Parc Singleton a Champws y Bae wedi ennill statws y Faner Werdd, sy'n golygu mai ni yw'r unig Brifysgol dau gampws yng Nghymru i ennill y wobr nodedig hon am ein dau safle. Rydym hefyd wedi cystadlu'n llwyddiannus yn rheolaidd yng nghystadleuaeth Abertawe yn ei Blodau, gan ennill y wobr Efydd am yr Cystadleuydd Newydd Gorau a'r wobr aur am y Busnes Mawr Gorau.

Isod gallwch archwilio ein tiroedd a dysgu sut gallwch ein helpu i'w datblygu a'u cynnal a'u cadw.

Singleton Park Campus Botanical Garden
Singleton Park Campus Grounds - South
The pond at the Glyndwr Building
The Oracle, Singleton Park Campus
Students walking through the Abbey grounds
Students walking through Crymlyn Burrows dunes
Flora Industria Wildflower Gardens, Bay Campus, Swansea University

CYSYLLTWCH Â THÎM Y TIROEDD

Tîm Tiroedd Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP

E-bost: grounds@abertawe.ac.uk