Cyflwyniad

Cafodd Sefydliad Astudiaethau Uwch Morgan – SAUM – ei lansio gan Brif Weinidog Cymru ar Chwefror 26ain 2021. Ni yw’r Sefydliad Astudiaethau Uwch cyntaf yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar ymchwil trawsnewidiol rhyngddisgyblaethol. Mae SAUM yn datblygu cymuned ffyniannus ar raddfa fawr – mudiad sy’n gosod y nod o ymateb ar fyrder i gyfleoedd a heriau mwyaf tyngedfennol y byd. Mae’n tynnu pobl ynghyd o bob disgyblaeth i ddarganfod ac arloesi gyda phrosesau, deunyddiau, technolegau, polisïau ac arferion a fydd yn creu byd sy’n fwy cynaliadwy, cyfiawn, llesol, llawen a gobeithiol.

SAUM logo

Bydd SAUM yn helpu i yrru’r Brifysgol yn ei blaen, gan wasanaethu’r ddinas, y rhanbarth, Cymru a’r byd gydag ymchwil a menter o’r radd flaenaf. Mae hefyd yn rhyw fath o wersyll cychwynnol lle daw grwpiau ynghyd i gael eu hyfforddi, eu cymell a’u hannog i godi eu golygon at y copaon uchaf o ran deallusrwydd ac effaith, gan ein gwneud ni’n barod i ddenu’r cyllid allanol sylweddol sydd ei angen er mwyn bod yn gyfrwng effeithiol i greu newid.

Mae SAUM wedi’i enwi ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe y mae ei angerdd dros Gymru a’i lle yn y byd yn parhau i’n hysbrydoli.

Newyddion

 • Ebrill 2024 - Cais MASI am Gynigion 2024/25
 • Ebrill 2024 - Adroddiad Blynyddol SAUM 2023
 • Ionawr 2024 - Digwyddiadau Gosod Agenda MASI 2023/24 a Ddyfarnwyd
 • Hydref 2023 - Cynhaliom ein Cyfarfod Bwrdd Cynghori Allanol MASI cyntaf
 • Gorffennaf 2023 - Mae prosiectau newydd wedi'u dewis ar gyfer buddsoddiad ar ôl proses hynod gystadleuol. Mae pob prosiect yn canolbwyntio ar thema MASI 23/24, “Allan o'r doldrums, gyda gwynt yn yr hwyliau”
 • Mai 2023 - Cynhaliwyd Digwyddiad Adeiladu Cynnig MASI, lle rhannwyd straeon ysbrydoledig o brosiectau cyfredol a syniadau a oedd yn procio'r meddwl.
 • Ebrill 2023Crëwyd Fideo Digwyddiad Arddangos Ebrill
 • Ebrill 2023 - Cais MASI am Gynigion 2023/24
 • Chwefror 2023 – Galwad am Ddigwyddiadau Gosod Agenda
 • Tachwedd 2022 - Adroddiad Blynyddol
 • Hydref a Thachwedd 2022 - Cinio Meithrin Gallu yn y Bae a Singleton
 • Gorffennaf 2022 - Mae prosiectau newydd wedi'u dewis ar gyfer buddsoddiad ar ôl proses hynod gystadleuol. Mae'r holl brosiectau'n canolbwyntio ar thema MASI 22/23, " Yr Anghyffredin Newydd"
 • Mai 2022 - Digwyddiadau Rhwydweithio a Siapio Cynigion MASI
 • Ebrill 2022 - Cais MASI am Gynigion 2022/23
 • Ionawr 2022 - Digwyddiadau Gosod Agenda MASI - Cais am Gynigion - dyfarnwyd ym mis Mawrth 2022
 • Medi 2021 - Rhagfyr 2021 Lansio gweithgareddau Basecamp, Summit a Chymrodyr Ymweld
 • Ebrill-Gorffennaf 2021 - Pyllau tywod a gweithdai ar heriau dybryd y byd megis newid yn yr hinsawdd ac adferiad pandemig

 

Cwrdd â'r Tîm