Cyflwyniad

Yn gynnar yn 2021, byddwn yn lansio Sefydliad Astudiaethau Uwch cyntaf Cymru gan ganolbwyntio ar ymchwil rhyngddisgyblaethol trawsnewidiol. Bydd MASI yn gymuned eang, fywiog, yn fudiad â phwrpas brys i ymateb i gyfleoedd a heriau mwyaf hanfodol y byd. Bydd yn uno pobl o'r holl ddisgyblaethau i ddarganfod ac arloesi prosesau, deunyddiau, technolegau, polisïau ac ymarferion a fydd yn gwneud y byd yn fwy cynaliadwy, yn fwy llawen a gobeithiol.

Bydd MASI yn gyrru'r brifysgol yn ei blaen, yn gwasanaethu'r ddinas, rhanbarth Cymru a'r byd gydag ymchwil a menter o'r radd flaenaf. Bydd hefyd yn gweithredu fel man cychwyn, gan gasglu grwpiau i gael eu hyfforddi, eu cymell a'u hannog i anelu tuag at y copaon deallusol a dylanwadol uchaf, gan ein paratoi i ddenu'r cyllid allanol sylweddol sydd ei angen i fod yn asiant newid effeithiol.

Mae MASI wedi'i enwi ar ôl y diweddar Rhodri Morgan, cyn Brif Weinidog Cymru a Changhellor Prifysgol Abertawe, a'i angerdd dros Gymru a'i lle yn y byd yn parhau i'n hysbrydoli.

Er mwyn llwyddo mae arnom angen set amrywiol o safbwyntiau, talentau a phrofiadau: dewch i ymuno â ni! Dros y misoedd nesaf bydd cyfleoedd i glywed mwy am MASI ac i helpu siapio ei weledigaeth a'i ddulliau. Os oes gennych chi syniadau i helpu i lunio ein taith, ewch â nhw atom ni! Gallwch hefyd gysylltu â ni nawr drwy: hellomasi@Swansea.ac.uk.