Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Prifysgol Abertawe'n dathlu ei Chanmlwyddiant ar 19 Gorffennaf 2020. Yn ogystal â chynnig cyfle unigryw i ddathlu cyflawniadau a thaith y Brifysgol dros y 100 mlynedd diwethaf, mae'r achlysur unigryw hwn yn hanes y Brifysgol hefyd yn adeg i ganolbwyntio ar y dyfodol disglair sydd o'n blaenau.

Drwy gydol blwyddyn ein Canmlwyddiant, rydym yn dathlu llwyddiant academaidd a chyflawniadau balch aelodau staff presennol a chyn-aelodau staff y Brifysgol a'n myfyrwyr a'n cyn-fyfyrwyr. Ymunwch â ni, wrth i ni gael ein hysbrydoli gan ein gorffennol ysblennydd a byddwn yn paratoi'r ffordd i'n dyfodol.

EIN HABERTAWE

Mae'r Brifysgol yn awyddus i gynnwys ei holl aelodau staff a myfyrwyr - rhai presennol a blaenorol - yn ei digwyddiadau dathlu'r canmlwyddiant. Mae'n gyfle gwych i hyrwyddo ein rhagoriaeth ac i ddangos ein bod yn Brifysgol fyd-eang, sy'n falch o'n treftadaeth ddiwydiannol.

Ar ben y deunydd hynod ddiddorol sydd eisoes yn yr Archifau, y gobaith yw y caiff rhagor o ddeunydd archifol ei ddarganfod i gyfoethogi a datblygu'r casgliadau presennol. Os oes gennych chi ddeunydd sy'n ymwneud â hanes y Brifysgol, bydd Archifydd wrth ei bodd yn clywed gennych.

DIGWYDDIADAU

CEFNOGI ABERTAWE

HANES A THREFTADAETH

Gwnaethpwyd pob ymdrech i gysylltu â deiliaid yr hawliau er mwyn derbyn caniatâd i ddefnyddio deunydd â hawlfraint yn ffilm amserlen y Canmlwyddiant.  Os ydyn ni wedi defnyddio unrhyw ddeunyddiau yr ydych chi’n credu y gallech chi fod yn berchen ar yr hawliau iddynt e-bostiwch archives@abertawe.ac.uk