bay campus aerial photograph showing campus development and seafront

Ers 2010, rydym ni wedi dechrau rhaglen o drawsnewid sylweddol sy'n buddsoddi ym mhrofiad y myfyrwyr a chyfleusterau academaidd ac ymchwil. Mae'n datblygiad wedi cynnwys adeiladu Campws y Bae, a ddyblodd faint y Brifysgol dros nos.

Bydd IMPACT yn galluogi newid sylweddol mewn ymchwil ac arloesi o fewn y grwpiau ymchwil rhagorol sydd eisoes yn y Coleg Peirianneg ym meysydd Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol.

Bydd y Ffowndri Gyfrifiadol yn sefydlu ecosystem ddigidol ag iddi enw rhyngwladol ar gyfer ymchwil cyfrifiadureg dan dair thema Cynnal Bywyd, Gwella Bywyd, a Sicrhau Bywyd.

Bydd y Ffowndri Gyfrifiadol yn sefydlu ecosystem ddigidol ag iddi enw rhyngwladol ar gyfer ymchwil cyfrifiadureg dan dair thema Cynnal Bywyd, Gwella Bywyd, a Sicrhau Bywyd.