HUCHAFBWYNTIAU

Wrth nodi, datblygu a chyfuno meysydd ymchwil sy’n dod i’r amlwg, rydym yn torri tir newydd ac yn creu lle i syniadau dyfu, gan ddiffinio a chyflymu meysydd ymchwil sy’n newid bywydau.

Mae ein hymchwilwyr deinamig, cefnogol ac uchelgeisiol yn gweithio ar y cyd ar draws pynciau, diwydiannau a meysydd gwahanol yn y byd academaidd i fod yn gatalydd ar gyfer newid a gweithio tuag at fynd i’r afael â  ar gyfer byd gwell.

 

Y GRYM SY'N DOD I'R AMLWG MEWN YMCHWIL FYD EANG

Archwiliwch ein hunchafbwyntiau ymchwil

triangular blue shapes

EIN CYFRES PODCAST ENNILL GWOBR

Croeso i’n cyfres o bodlediadau ‘Archwilio Problemau Byd-eang’, lle bydd ein hacademyddion yn trafod sut mae eu hymchwil arloesol yn helpu i ymdrin ag amrywiaeth o heriau rhyngwladol.

Mae pynciau’n cynnwys arloesedd ym maes iechyd, newid yn yr hinsawdd.

Gwrandewch a thanysgrifiwch i’r gyfres gan ddefnyddio’ch darparwr podlediadau dewisol neu cliciwch ar yr academyddion unigol isod i gael rhagor o wybodaeth am bob podlediad.

Gwrandewch ar bob podlediad

Spotify podcast logo 2

 

Welsh- exploring global problems logo

DOD O HYD I BAPUR YMCHWIL

DARPARU EIN PROFIAD