HUCHAFBWYNTIAU

Wrth nodi, datblygu a chyfuno meysydd ymchwil sy’n dod i’r amlwg, rydym yn torri tir newydd ac yn creu lle i syniadau dyfu, gan ddiffinio a chyflymu meysydd ymchwil sy’n newid bywydau.

Mae ein hymchwilwyr deinamig, cefnogol ac uchelgeisiol yn gweithio ar y cyd ar draws pynciau, diwydiannau a meysydd gwahanol yn y byd academaidd i fod yn gatalydd ar gyfer newid a gweithio tuag at fynd i’r afael â  ar gyfer byd gwell.

 

Y GRYM SY'N DOD I'R AMLWG MEWN YMCHWIL FYD EANG

Archwiliwch ein hunchafbwyntiau ymchwil

triangular blue shapes

Ein Cyfres podlediad Gwobredig

Croeso i’n cyfres o bodlediadau ‘Archwilio Problemau Byd-eang’, lle bydd ein hacademyddion yn trafod sut mae eu hymchwil arloesol yn helpu i ymdrin ag amrywiaeth o heriau rhyngwladol.

Mae'r pynciau’n cynnwys arloesedd ym maes iechyd, newid yn yr hinsawdd.

Mae sawl ffordd y gallwch chi wrando ar, neu hyd yn oed wylio, ein cyfres podlediadau gan ddefnyddio'ch cyflenwr podlediadau dewisol.

Dod o hyd i bapur ymchwil

Cronfa yw storfa'r Brifysgol. Mae'n cynnwys erthyglau cyfnodolion, llyfrau, penodau llyfrau, traethodau ymchwil, papurau cynhadledd a gweithdai, data, adroddiadau, papurau gwaith a mwy.

Y Cyfadrannau

Dysgwch fwy am yr ymchwil sy'n cael ei wneud ym mhob un o'r cyfadrannau sy'n ymwneud ag Arloesi mewn Iechyd