Gweledigaeth

Drwy ddysgu, ymchwil ac arloesi rhyngddisgyblaethol a rhyngbroffesiynol, fe'n dyfernir yn gyson yn un o'r darparwyr gorau yn y DU o ran addysg i weithwyr proffesiynol y gwyddorau iechyd a bywyd, a byddwn ni'n cynnal ein henw da rhyngwladol am ymchwil, addysgu ac arloesi ardderchog sy'n cyflawni gwelliannau go-iawn o ran iechyd, lles a'r economi yng Nghymru ac yn y byd.

Tîm Arweinyddiaeth y Gyfadran

Heidi Waddington

Cyfarwyddwr Gweithrediadau’r Gyfadran

Heidi Waddington

Deoniaid Cyswllt a Phenaethiaid Ysgol

Deon Cysylltiol – Ymchwil, Arloesi ac Effaith: Professor Gareth Jenkins

Deon Cysylltiol – Addysg: Professor Phil Newton

Pennaeth yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Professor Jayne Cutter

Pennaeth yr Ysgol Feddygaeth: Yr Athro Cathy Thornton

Pennaeth yr Ysgol Seicoleg: Gwag – recriwtio i ddechrau cyn bo hir

EIN HYSGOLION 

EIN EFFAITH YMCHWIL