Hyfforddi Bobl Proffesiynol Yfory

Rydym yn arwain y ffordd wrth hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol y GIG a Gofal Iechyd. Am bron i dri degawd rydym wedi bod ar flaen y gad wrth hyfforddi gweithlu yfory ar gyfer y GIG. P'un a ydych am ddod yn Wyddonydd Gofal Iechyd, â diddordeb mewn dod yn Feddyg, Nyrs neu Fydwraig yn Abertawe, mae dull arloesol ac ymroddiad i wella darpariaeth gofal iechyd yn ein gwneud yn fan delfrydol ar gyfer y cam cyntaf ar eich gyrfa i ddatblygu'r GIG a gofal iechyd ar gyfer ein anghenion i'r dyfodol.

Cofrestrwch nawr - Diwrnodau Agored

Bod yn Ymarferol mewn Gofal Iechyd

Mae Prifysgol Abertawe yn lansio graddau newydd ar gyfer 2022 sy'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd eisiau gyrfa ymarferol mewn gofal iechyd. Maen nhw hefyd wedi'u hariannu'n llawn!

Dewch i  hyfforddi fel Therapydd Galwedigaethol i ddysgu sut mae helpu pobl i oresgyn anawsterau a achosir gan salwch, anabledd, damweiniau neu heneiddio trwy ddod o hyd i ffyrdd eraill iddynt fyw bywyd annibynnol a boddhaus.

Neu, dewch Ymarferydd Gofal Llawdrinaiethol, lle byddwch chi'n darparu gofal a chefnogaeth fedrus i gleifion ar bob cam o'r llawdriniaeth, o anaestheteg, trwy gydol y llawdriniaeth ac i adferiad a rheoli cymhlethdodau'r theatr lawdriniaeth.

Dewch yn …

Os na fedrwch aros am ein sgyrsiau Arddangosfa Gyrfaoedd Clinigol, mae ein Canllawiau Cyflym wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i archwilio'r cyrsiau y tu ôl i bob gyrfa gydag atebion i gwestiynau cyffredin y mae llawer o ymgeiswyr yn eu gofyn i'ch helpu chi i ddeall mwy am y gyrfaoedd hyn, beth mae'n ei gymryd i gyrraedd yno a pha ddrysau a allai fod ar agor i chi wedi i chi gymhwyso.

Am Ddarganfod Mwy am Abertawe

Ydych chi’n cael eich ysbrydoli i hyfforddi ar gyfer gyrfa yn y GIG? Treuliwch yr amser i archwilio ein campws o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein rhith-daith, siaradwch â rhai o'n myfyrwyr cyfredol am sut brofiad yw astudio yn Abertawe a sicrhewch eich bod chi'n cofrestru ar gyfer ein Diwrnod Agored nesaf lle gallwch, yn bersonol, brofi Abertawe, ein cymuned a'n cyrsiau.