DIDDORDEB MEWN ASTUDIO ÔL-RADDEDIG AC EISIAU DARGANFOD MWY?

Oherwydd pryderon diogelwch ynghylch Coronafeirws, mae ein Diwrnodau Agored bellach yn cael eu cyflawni ar-lein.

Students walking in front of Singleton Abbey

Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion

Sadwrn 31ain Gorffennaf 2021 - 10:00-12:00 (BST)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion. Mae’r digwyddiad hwn yn sesiwn galw heibio felly gallwch chi ymuno â ni unrhyw bryd rhwng 10:00 a 12:00 (BST) ddydd Sadwrn 31ain Gorffennaf 2021. Byddwn ni’n agor y sesiwn trwy gynnal cyflwyniad sy’n para 45 munud gan roi trosolwg byr ar astudio ôl-raddedig ac opsiynau ariannu sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, a byddwn ni’n treulio gweddill y sesiwn yn ateb eich cwestiynau’n fyw. Bydd aelodau staff o’r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr a’n Myfyrwyr Llysgennad yn barod i ateb eich cwestiynau. 

* Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib.

Cofrestrwch nawr