Sesiwn Holi ac Ateb Rithwir Ymchwil Ôl-raddedig

Dydd Sadwrn 9 Rhagfyr 2023 - 10:30-11:30 (GMT)

Mae modd cadw lle nawr ar ein Sesiwn Holi ac Ateb Rithwir Ymchwil Ôl-raddedig!

Cadwch le nawr er mwyn:

• Dysgu mwy am y mathau o raglenni ymchwil ô-raddedig rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys rhaglenni PhD a gradd meistr drwy ymchwil.
• Darganfod y gwahaniaethau rhwng rhaglenni ôl-raddedig a addysgir a rhaglenni ymchwil.
• Cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb fyw gyda'n myfyrwyr ymchwil presennol, a chlywed mwy am eu profiadau o astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

* Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr

I gael rhagor o wybodaeth am gyrsiau ôl-raddedig, cyllid a'n digwyddiadau nesaf, rhowch eich manylion isod:

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein Diwrnod Agored nesaf