Diddordeb mewn astudio ôl-raddedig ac eisiau gwybod mwy?

Oherwydd pryderon diogelwch ynghylch Coronafeirws, mae ein Diwrnodau Agored bellach yn cael eu cynnal ar-lein.

Noson Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion

Mercher 26 Ionawr 2022 - 17:30-19:00 (GMT)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Noson Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion. Sesiwn galw heibio fer yw’r digwyddiad hwn, felly gallwch ymuno â ni unrhyw bryd rhwng 17:30 a 19:00 (GMT) ddydd Mercher 26 Ionawr 2022. Ar ddechrau’r sesiwn bydd cyflwyniad 30 munud yn darparu trosolwg byr o astudiaethau ôl-raddedig a’r cyfleoedd am gyllid sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, a byddwn yn treulio gweddill y sesiwn yn ateb eich cwestiynau’n fyw.  Bydd staff o’r tîm Derbyn a’n Myfyrwyr Llysgennad ar gael i ateb eich cwestiynau. 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

*Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr