DIDDORDEB MEWN ASTUDIO ÔL-RADDEDIG AC EISIAU DARGANFOD MWY?

Oherwydd pryderon diogelwch ynghylch Coronafeirws, mae ein Diwrnodau Agored bellach yn cael eu cyflawni ar-lein.

Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion

Mercher 17 Tachwedd 2021 - 12:30-14:00 (GMT)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Sesiwn Wybodaeth Rithwir i Ôl-raddedigion. Sesiwn galw heibio fer yw’r digwyddiad hwn, felly gallwch ymuno â ni unrhyw bryd rhwng 12:30 a 14:00 (GMT) ddydd Mercher 17 Tachwedd 2021. Ar ddechrau’r sesiwn bydd cyflwyniad 30 munud yn darparu trosolwg byr o astudiaethau ôl-raddedig a’r cyfleoedd am gyllid sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe, a byddwn yn treulio gweddill y sesiwn yn ateb eich cwestiynau’n fyw.  Bydd staff o’r tîm Derbyn a’n Myfyrwyr Llysgennad ar gael i ateb eich cwestiynau. 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

* Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr

Sesiwn Wybodaeth Rithwir am Ymchwil Ôl-raddedig

Mercher 8 Rhagfyr 2021 - 12:30-14:00 (GMT)

Gallwch bellach gadw lle ar gyfer y Sesiwn Wybodaeth Rithwir am Ymchwil Ôl-raddedig. Mae’r digwyddiad hwn yn sesiwn galw heibio felly gelli di ymuno â ni ar unrhyw adeg rhwng 12:30 a 14:00 (GMT). Byddwn ni’n agor y sesiwn trwy roi cyflwyniad byr, trosolwg bras o raglenni ymchwil ôl-raddedig, opsiynau cyllid, a chymorth sydd ar gael i’n myfyrwyr ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe a byddwn ni’n treulio gweddill y sesiwn yn ateb cwestiynau’n fyw. 

Sylwer, ni fydd neb o’r adrannau academaidd yn bresennol yn y digwyddiad hwn.

* Oherwydd bod nifer gyfyngedig o leoedd ar gael yn y Sesiwn Wybodaeth, argymhellwn eich bod chi’n cadw eich lle cyn gynted â phosib. 

Cofrestrwch nawr