Diwrnod Agored i Ôl-raddedigion

Dydd Mercher 7 Tachwedd

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Coleg Gwyddoniaeth 
(rhaglenni BiowyddorauCemegDaearyddiaeth 
Ffiseg YN UNIG)

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd 
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil ac eithrio Meddygaeth i Raddedigion)

Welsh book now button green‌‌‌‌

Dydd Mercher 14 Tachwedd

Coleg Gwyddoniaeth 
(rhaglenni Cyfrifiadureg a Mathemateg YN UNIG)

Y Coleg Peirianneg 
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol Reolaeth
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff 
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

 

Welsh book now button purple‌‌‌

Rhaglen Ddigwyddiadau Campws Parc Singleton

Ar ôl cyrraedd, cofrestrwch yn Creu Taliesin (cyfeirnod 32 ar fap y campws) rhwng 12:00 a 14:30. Byddwch yn cael rhaglen ddigwyddiadau lawn wrth gofrestru.

Rhaglen Ddigwyddiadau Campws y Bae

Ar ôl cyrraedd, cofrestrwch yn Atriwm y Neuadd Fawr (cyfeirnod 6 ar fap y campws) rhwng 12:00 a 14:30. Byddwch yn cael rhaglen ddigwyddiadau lawn wrth gofrestru.

Ymweld â Ni...

Cadwch eich lle

Mae dyddiadau Diwrnodau Agored i Raddedigion 2018/19 fel a ganlyn:

Tachwedd 2018:

Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018 (Campws Parc Singleton)

Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018 (Campws y Bae)

Mawrth 2019:

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019 (Campws Parc Singleton)

Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 (Campws y Bae)

Sylwer bod digwyddiad ar wahân i'r rheiny y mae ganddynt ddiddordeb mewn Meddygaeth i Raddedigion. Ewch i'n gwefan Meddygaeth i Raddedigion i dderbyn gwybodaeth bellach. 

Rhaglen y Diwrnod Agored

AMSER GWEITHGARWCH
12:00 - 14:30 Cofrestru
12:00 - 13:00

Ffair Wybodaeth a Theithiau o Amgylch Campws Parc Singleton (Cyfle i holi staff am geisiadau, gwasanaethau llyfrgell, gyrfaoedd, cyllid a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol)

13:00 - 13:15

Gair o groeso: Astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe

13:15-  13:50

Sgwrs: Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig

14:00-  15:30

Ymweliadau ag adrannau academaidd

15:00 – 16:00

Gweithdy ceisiadau (Dechreuwch eich cais ar-lein gydag arweiniad gan staff arbenigol gan dderbyn atebion i’ch cwestiynau am astudiaeth ôl-radd yn Abertawe)

15:25 – 16:00

Sgwrs: Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig

 

 

Cyfeiriadau a Pharcio

Lawrlwythwch fap o Gampws Parc Singleton

Lawrlwythwch fap o Gampws y Bae

Ceir mapiau sy'n dangos sut i ddarganfod Abertawe, canol y ddinas a'r campysau ar ein tudalen we lleoliad.

Os ydych chi'n gyrru i un o'n campysau efallai y bydd ein tudalen we cyfarwyddiadau gyrru o gymorth.

Cyfleoedd eraill i ymweld â ni

 Diwrnodau Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig:

Rydym yn cynnal 4 Diwrnod Agored i Fyfyrwyr Ôl-raddedig y flwyddyn (2 ar bob campws) ym mis Tachwedd a mis Mawrth.

Mae croeso i chi gynnal ymweliad annibynnol â'r Brifysgol ar unrhyw adeg. Ceir gwybodaeth bellach ar ein tudalen we ymweliadau annibynnol