DIDDORDEB MEWN ASTUDIO ÔL-RADDEDIG AC EISIAU DARGANFOD MWY?

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle perffaith i ddarganfod mwy am gyrsiau ôl-raddedig Abertawe a’r ystod o gyfleoedd cyllid, cyfarfod â myfyrwyr ôl-raddedig presennol a mynd ar daith o amgylch ein campysau ger y traeth, ysblennydd. Cynhelir y Diwrnodau Agored nesaf i Ôl-raddedigion ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mercher 6 Mawrth -
Campws Parc Singleton

Colegau/Ysgolion a fydd yn bresennol yn y Diwrnod Agored: 

Coleg y Celfyddydau
a'r Dyniaethau

(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Coleg Gwyddoniaeth 
(rhaglenni BiowyddorauCemeg,
Daearyddiaeth a Ffiseg YN UNIG)

Coleg y Gwyddorau
Dynol ac Iechyd 

(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol y Gyfraith
Hillary Rodham Clinton

(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil 
ac eithrio Meddygaeth i Raddedigion)

 

 

Dydd Mercher 13 Mawrth-
Campws y Bae

Colegau/Ysgolion a fydd yn bresennol yn y Diwrnod Agored:  

Coleg Gwyddoniaeth 
(rhaglenni Cyfrifiadureg 
Mathemateg YN UNIG) 

Y Coleg Peirianneg 
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Ysgol Reolaeth
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

Yr Ysgol Chwaraeon
a Gwyddor Ymarfer Corff 
(rhaglenni a addysgir a rhaglen ymchwil)

DEWCH I YMWELD Â NI...

Rhaglen y Diwrnod Agored
AMSER
GWEITHGARWCH
12:00 - 14:30 Cofrestru
12:00 - 13:00 Ffair Wybodaeth a Theithiau o Amgylch Campws Parc Singleton (Cyfle i holi staff am geisiadau, gwasanaethau llyfrgell, gyrfaoedd, cyllid a chymorth i fyfyrwyr rhyngwladol)
13:00 - 13:15 Gair o groeso: Astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe
13:15-  13:50 Sgwrs: Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig
14:00-  15:30 Ymweliadau ag adrannau academaidd
15:00 – 16:00 Gweithdy ceisiadau (Dechreuwch eich cais ar-lein gydag arweiniad gan staff arbenigol gan dderbyn atebion i’ch cwestiynau am astudiaeth ôl-radd yn Abertawe)
15:25 – 16:00 Sgwrs: Ariannu eich astudiaethau ôl-raddedig
Diwrnodau Agored yn 2018/19

Mae dyddiadau Diwrnodau Agored i Raddedigion 2018/19 fel a ganlyn:

Mawrth 2019:

Dydd Mercher 6 Mawrth 2019 (Campws Parc Singleton)
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 (Campws y Bae)

Sylwer bod digwyddiad ar wahân i'r rheiny y mae ganddynt ddiddordeb mewn Meddygaeth i Raddedigion. Ewch i'n gwefan Meddygaeth i Raddedigion i dderbyn gwybodaeth bellach. 

Ymweld yn annibynnol

Mae croeso ichi ymweld â’r Brifysgol yn annibynnol os nad ydych yn gallu mynychu un o’r Diwrnodau Agored i Raddedigion.

Pa bryd ddylwn i ymweld?

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwyliau ac mae croeso i chi ddod i ymweld â ni drwy gydol y flwyddyn. Mae mwyafrif y myfyrwyr ôl-raddedig yn aros yn Abertawe yn ystod y gwyliau, er y dylech gofio bod y campws yn debygol o fod yn dawelach ac mae'n bosib na fydd rhai o'r cyfleusterau arferol ni fydd yn agor. Os byddwch am weld adrannau a chyfleusterau, efallai y bydd ymweliad yn ystod yr wythnos yn fwy buddiol gan fod y rhan fwyaf o’r adeiladau a’r cyfleusterau ar gau ar benwythnosau.

Sut i gyrraedd Prifysgol Abertawe

Fydd hi’n bosib imi ymweld â’r adran academaidd sydd o ddiddordeb i mi?

Os hoffech ymweld ag adran benodol yn ystod eich ymweliad, a wnewch chi gysylltu â nhw o flaen llaw i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol. Gellir dod o hyd i fanylion cysylltu Tiwtor Derbyn y Cyrsiau Ôl-raddedig yn y prosbectws cyrsiau ôl-raddedig neu ar dudalen y cwrs ôl-raddedig perthnasol.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr: 

Ffôn+44 (0) 1792 295784
E-bost: sro@abertawe.ac.uk