DIDDORDEB MEWN ASTUDIO ÔL-RADDEDIG AC EISIAU DARGANFOD MWY?

Oherwydd pryderon diogelwch ynghylch Coronafeirws, mae ein Diwrnodau Agored bellach yn cael eu cyflawni ar-lein.

Gallwch gadw lle nawr. Rydym yn cynnal Diwrnod Agored Rhithwir Ôl-raddedig ar 23 Mehefin 2021. Gallwch sgwrsio â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau a chael cyngor gan aelodau o staff am geisiadau a gwasanaethau cefnogi.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniatáu i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk