Coronafeirws: y diweddaraf

DEWCH I YMWELD Â NI...

Diwrnodau Agored yn 2019/20

Mae dyddiadau Diwrnodau Agored Ôl-raddedig 2019/20 fel a ganlyn:

Noson Wybodaeth Ôl-raddedig

Dydd Mawrth, 5 Mai 2020 - Campws Parc Singleton

Ymweld yn annibynnol

Mae croeso ichi ymweld â’r Brifysgol yn annibynnol os nad ydych yn gallu mynychu un o’r Diwrnodau Agored Ôl-raddedig.

Pa bryd ddylwn i ymweld?

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwyliau ac mae croeso i chi ddod i ymweld â ni drwy gydol y flwyddyn. Mae mwyafrif y myfyrwyr ôl-raddedig yn aros yn Abertawe yn ystod y gwyliau, er y dylech gofio bod y campws yn debygol o fod yn dawelach ac mae'n bosib na fydd rhai o'r cyfleusterau arferol ni fydd yn agor. Os byddwch am weld adrannau a chyfleusterau, efallai y bydd ymweliad yn ystod yr wythnos yn fwy buddiol gan fod y rhan fwyaf o’r adeiladau a’r cyfleusterau ar gau ar benwythnosau.

Sut i gyrraedd Prifysgol Abertawe

Fydd hi’n bosib imi ymweld â’r adran academaidd sydd o ddiddordeb i mi?

Os hoffech ymweld ag adran benodol yn ystod eich ymweliad, a wnewch chi gysylltu â nhw o flaen llaw i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol. Gellir dod o hyd i fanylion cysylltu Tiwtor Derbyn y Cyrsiau Ôl-raddedig yn y prosbectws cyrsiau ôl-raddedig neu ar dudalen y cwrs ôl-raddedig perthnasol.

Unrhyw gwestiynau? Cysylltwch:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr: 

Ffôn+44 (0) 1792 295784
E-bost: sro@abertawe.ac.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Mae’r manylion llawn ynghylch ein lleoliad, campysau a sut i gyrraedd pan fyddwch yn ymweld ar gael yma.