Gofyn cwestiwn i ni

I wneud ymholiad, sicrhewch eich bod wedi cwblhau pob blwch a nodir gyda *.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol o fewn ein Datganiad Preifatrwydd Data Ymgeiswyr.

Os byddai'n well gennych gwblhau eich ymholiad drwy gyfrwng Saesneg, gwelwch ein ffurflen Ymholiadau Iaith Saesneg.

Amdanat ti

Amdanat ti
Am Eich Ymholiad
Eich Ymholiad

Diogelu Data

Drwy gyflwyno eich ymholiad rydych yn cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Bydd eich data yn cael ei ddefnyddio at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo eich manylion i unrhyw drydydd parti. Os hoffech dynnu eich hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr, Prifysgol Abertawe, Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk