Datganiad Preifatrwydd Data

Prifysgol Abertawe yw'r rheolydd data ac mae'n ymrwymedig i amddiffyn hawliau myfyrwyr yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 y DU (Y Ddeddf) a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd (GDPR). Mae gan Brifysgol Abertawe Swyddog Diogelu Data a gellir cysylltu â'r unigolyn hwnnw yn dataprotection@abertawe.ac.uk.

Datganiad Preifatrwydd Data Ymgeiswyr

Two students chatting in Bay Campus

Amserlen Ddargadw

Image of the Bay Campus