Mae’n bosib y bydd angen i fyfyrwyr gyflwyno data am euogfarnau troseddol fel rhan o’r broses derbyn. Bydd angen i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â gweithgaredd rheoledig, gwblhau gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Polisi Euogfarnau Troseddol

Polisi ar Wiriadau Cofnodion Troseddol trwy'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

Aerial shot of the Abbey Building

Polisi Trin Data y DBS

Gwybodaeth am sut mae'r Brifysgol yn prosesu ac yn storio'ch data DBS

Wallace building foyer