Postgraduate research students studying and talking around a desk holding pens with paper infront of them

Rydym yn cynnig rhaglen datblygu ymchwilwyr gynhwysfawr ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, gan eu cefnogi i ddatblygu'r sgiliau, yr wybodaeth a'r nodweddion i ragori yn eu hymchwil a'u gyrfaoedd yn y dyfodol, boed yn academia neu'r tu hwnt.

Ein hymagwedd ni at ddatblygu ymchwil ôl-raddedig

Nid yw datblygu a hyfforddi yn dechrau ac yn dod i ben ar ôl cwblhau gweithdy na darllen adnodd penodol. Rydym ni'n annog ein myfyrwyr ymchwil i ystyried eu gradd gyfan fel rhaglen barhaus a chyfannol o ddatblygu lle byddant yn dysgu sut i fod yn ymchwilwyr yn eu meysydd dewisol, gan ddatblygu'r sgiliau mae eu hangen i gwblhau eu prosiect ymchwil ac ysgrifennu eu traethawd doethurol, yn ogystal â datblygu amrywiaeth o nodweddion proffesiynol a phersonol trosglwyddadwy a fydd yn cael eu defnyddio yn yr hyn maent yn dewis ei wneud nesaf. Mae gwneud hyn yn golygu manteisio ar yr holl gyfleoedd sydd ar gael, boed yn weithdai a digwyddiadau ffurfiol neu adfyfyrio anffurfiol a dysgu sy'n deillio o sgwrsio yn y labordy neu dros goffi, a phopeth rhwng y ddau begwn hyn.