Mae’n bleser gennym ni allu cynnig gweithdai ar-lein trwy Zoom yn ystod 2020/21.  Trefnir gweithdai fesul mis, drwy glicio ar y misoedd isod i weld y cyrsiau a chadw eich lle.

Os oes angen cymorth mwy penodol arnoch, wedi’i deilwra ar eich cyfer chi, cysylltwch â’n harbenigwyr i gael arweiniad un i un i’ch helpu i lwyddo yn eich gradd ymchwil. Gallwch weld y cymorth sydd ar gael yma.

Os oes angen addasiadau arnoch i’ch helpu i fynd i’r gweithdai, neu os oes rhywbeth yr hoffech i’r hwylusydd ei wybod ymlaen llaw, anfonwch e-bost at Dîm Datblygu Sgiliau’r Swyddfa Ymchwil Ôl-raddedig.

Gweithdai Datblygu Sgiliau 19/20

Trawsgrifiadau Datblygu Sgiliau

Mae trawsgrifiad sy’n rhestru’r cyrsiau datblygu sgiliau rydych wedi mynd iddynt yn ystod y flwyddyn ar gael ar gais bob mis Awst drwy e-bostio’r tîm Datblygu Sgiliau Ymchwil Ôl-raddedig.

Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr (RDF)

Caiff cyrsiau Abertawe eu mapio yn ôl Fframwaith Datblygu Ymchwilwyr Vitae.  Mae Vitae yn gorff proffesiynol annibynnol sy'n gosod safonau ar gyfer datblygu a hyfforddi ymchwilwyr.  Mae'r RDF yn disgrifio gwybodaeth, sgiliau, ymddygiad a nodweddion personol ymchwilwyr, gan eu hannog i anelu at ragoriaeth drwy gyflawni lefelau uwch o ddatblygiad.