Welsh- exploring global problems logo

Beth yw'r podlediadau?

Croeso i’n cyfres o bodlediadau ‘Archwilio Problemau Byd-eang’, lle bydd ein hacademyddion yn trafod sut mae eu hymchwil arloesol yn helpu i ymdrin ag amrywiaeth o heriau rhyngwladol.

Mae pynciau’n cynnwys arloesedd ym maes iechyd, newid yn yr hinsawdd, ynni glân a thechnolegau digidol sy’n canolbwyntio ar bobl.

Gwrandewch a thanysgrifiwch i’r gyfres gan ddefnyddio’ch darparwr podlediadau dewisol neu cliciwch ar yr academyddion unigol isod i gael rhagor o wybodaeth am bob podlediad.

Gwrandewch ar bob podlediad

Spotify podcast logo 2

 

Tymor 1 - Episodau Cyfredol