Mae Prifysgol Abertawe’n ymwneud yn llawn â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) a’i nod yw cynnig gwybodaeth berthnasol a chyfredol ar y FfRhY i gydweithwyr a rhanddeiliaid allanol. Mae FfRhY 2014* yn olynu RAE 2008, a’i nod yw asesu ymchwil ar draws sefydliadau addysg uwch yn y DU. Trwy’r FfRhY, mae cyrff ariannu’r DU yn ceisio datblygu a chynnal sector ymchwil sy’n cystadlu’n rhyngwladol ac sy’n gwneud cyfraniad mawr at ffyniant economaidd, lles cenedlaethol ac ehangu a lledaenu gwybodaeth.