Mae Gwyddonwyr, Haneswyr, Beirdd, Peiriannwyr, Arloeswyr y Dyfodol yn Heidio...

Rydych chi wedi darllen y cyfan am yr ymchwil addysgu arobryn a safon fyd-eang sy’n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, dyma gyfle i chi ddarganfod mwy am ddinas Abertawe yn ei holl ogoniant.

 

 

Tri myfyriwr yn cerdded ym Mharc Singleton
Dau fyfyrwraig ym Mhrif Haf Prifysgol Abertawe
Boathouse Dylan Thomas yn Lacharn
Delwedd o siâp dwylo mewn siâp calon
Myfyrwyr yn cael picnic ar y traeth yn yr haul

Canllaw i Fyfyrwyr

Eich canllaw i ddinas Abertawe

Dau fyfyriwr yn cerdded ger y llys pêl-fasged yng Ngampws y Bae
5 Uchaf yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr, Arolwg Cenedlaethol Myfywyr 2018
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
TEF
5 Uchaf yn y DU ar gyfer Rhagolygon Graddedigion, cyrchfannau ymadawyr addysg uwch 2020