Mae Gwyddonwyr, Haneswyr, Beirdd, Peiriannwyr, Arloeswyr y Dyfodol yn Heidio...

Rydych chi wedi darllen y cyfan am yr ymchwil addysgu arobryn a safon fyd-eang sy’n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, dyma gyfle i chi ddarganfod mwy am ddinas Abertawe yn ei holl ogoniant. 

Tri myfyriwr yn cerdded ym Mharc Singleton
Dau fyfyrwraig yn Nawns yr Haf Prifysgol Abertawe
Boathouse Dylan Thomas yn Nhalacharn
Delwedd o siâp dwylo mewn siâp calon
Myfyrwyr yn cael picnic ar y traeth yn yr haul
5 Uchaf yn y DU ar gyfer Boddhad Myfyrwyr, Arolwg Cenedlaethol Myfywyr 2018
WhatUni Student Choice Awards 2019 logo
TEF
5 Uchaf yn y DU ar gyfer Rhagolygon Graddedigion, cyrchfannau ymadawyr addysg uwch 2020