I ofyn am brosbectws, dewiswch y prosbectws yr ydych am ei dderbyn. Wedyn, rhowch eich enw a'ch cyfeiriad a gwasgwch Anfon.

Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ynglun â sut y byddwn yn prosesu eich data personol o fewn ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr.

Dewiswch Ail-osod os am ddileu'r wybodaeth a'i theipio eto. Anfonir y ffurflen yn uniongyrchol at y Swyddfa Dderbyn.

Llenwch y ffurflen ar y tudalen hwn i ofyn am brosbectws.

Fel arall, gallwch ffonio +44 (0) 1792 602 295, anfon neges e-bost at Derbyn Myfyrwyr neu argraffu'r dudalen hon ac anfon y ffurflen at:

Swyddfa Dderbyn,
Prifysgol Abertawe,
Abertawe,
SA2 8PP,
Y DDEYRNAS UNEDIG