Llongyfarchiadau!

Byddwn yn anfon e-byst gyda gwybodaeth amdano cyrraedd, cofrestru a sefydlu i sicrhau bod gennych yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch cyn cyrraedd Abertawe.

Darllenwch ein tudalennau cofrestru, cyrraedd a chroesawu i sicrhau bod dechrau eich tymor yn rhedeg yn esmwyth.

Beth yw cofrestru?

Rhaid i bob myfyriwr gofrestru cyn y gallant ymuno â Phrifysgol Abertawe yn swyddogol.

Wrth gofrestru byddwch yn:

 • Cofrestrwch eich prawf hunaniaeth, cenedligrwydd a'ch hawl i astudio.
 • Cytuno ar-lein i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe am y flwyddyn academaidd, neu'n rhan o'r flwyddyn academaidd.
 • Cytuno ar-lein i gadw at rheolau a pholisïau'r Brifysgol.
 • Gwirio a diweddaru data personol allweddol yn eich cofnod myfyriwr ar-lein.
 • Gwiriwch a dewiswch ar-lein y modiwlau y byddwch chi'n eu hastudio (lle bo hynny'n berthnasol).
 • Talu ffioedd dysgu neu profi fod benthyciad myfyriwr, bwrsariaeth, ysgoloriaeth neu grant yn talu eich ffi ddysgu.
 • Casglwch eich cerdyn adnabod Prifysgol a Llyfrgell 
 • Mynychu digwyddiadau sefydlu a chroesawu digwyddiadau yn eich Coleg

Os na fyddwch yn cofrestru ni fyddwch yn gallu:

 • Hawlio cerdyn adnabod Prifysgol a Llyfrgell
 • Derbyn Benthyciad Cyllid Myfyrwyr neu daliadau bwrsariaeth / ysgoloriaeth eraill (lle bo hynny'n berthnasol)
 • Defnyddio adnoddau ar gyfer eich rhaglen astudio
 • Cymryd rhan yn asesu
 • Defnyddio gwasanaethau ychwanegol y Brifysgol
 • Derbyn prawf o lythyrau cofrestru ar gyfer trydydd partïon (er enghraifft i agor cyfrif Banc)
 • Byw mewn preswylfa yn y Brifysgol (lle bo hynny'n berthnasol)
 • Derbyn eithriad Treth Gyngor