Coronafeirws: y diweddaraf

Graddio a Gwobrau Haf 2020

Gyda thristwch, mae’r Brifysgol wedi penderfynu bod yn rhaid gohirio seremonïau graddio’r haf yn dilyn mesurau newydd y llywodraeth ynghylch cynulliadau torfol.

Sylweddolwn y bydd hyn yn siom i’r rhai hynny yn eich plith a fu’n edrych ymlaen at ddathlu eich cyflawniadau yn yr haf. Fodd bynnag, ein bwriad yw aildrefnu’r digwyddiad pan fydd yn ddiogel ac yn briodol i wneud hynny. Byddwn yn hysbysu’r rhai sy’n gymwys pan fydd dyddiadau newydd wedi’u trefnu.

Sylwch na fydd y gohirio yn effeithio ar amserlen cwblhau astudiaethau.

Cwestiynau cyffredin am ohirio seremonïau graddio, ceir rhagor o wybodaeth yma Cwestiynau cyffredin am ohirio seremonïau graddio

Nid yw'r ffrwd fyw ymlaen ar hyn o bryd