Llongyfarchiadau!

Mae eich amser wedi dod! Ar ôl blynyddoedd o waith caled ac ymroddiad, mae’n bryd i chi ddathlu eich cyflawniadau. O baratoi ar gyfer y diwrnod mawr i ymuno â’n cymuned cyn-fyfyrwyr, mae popeth ar gael yma i wneud eich dathliadau graddio yn gofiadwy.

Rydyn ni’n cynnal dathliadau mawr eleni ac rydyn ni’n cynnal seremonïau wyneb yn wyneb ar gyfer dosbarthiadau 2020, 2021, a 2022 yn ystod y gwanwyn a’r haf eleni. Byddwn ni’n eich tywys chi bob cam o’r daith ac, os oes gennych chi gwestiynau, darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch graddio neu cysylltwch â’r tîm graddio.

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2020

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2021

Uchafbwyntiau Graddio - Dosbarth 2022

Gwrandewch ar ein Graddedigion

Mae gan ein graddedigion straeon anhygoel i'w dweud! Gwrandewch ar rai o'r straeon diweddaraf isod.