Croeso i dudalennau Uniondeb Ymchwil Prifysgol Abertawe. Rydym yn falch iawn o'n henw da am ymchwil ragorol, ac o ansawdd, ymroddiad a phroffesiynoliaeth ein cymuned ymchwil. Deallwn fod rhaid i uniondeb fod yn nodwedd hanfodol o bob agwedd ar ymchwil ac, fel Prifysgol yr ymddiriedir ynddi i ymgymryd ag ymchwil, mae'n rhaid i ni ddangos yn glir ac yn gyson bod ein cymuned ymchwil yn haeddu'r ffydd a roddir ynddi. Felly, mae'r Brifysgol yn sicrhau bod pawb sy’n ymwneud ag ymchwil yn cael eu hyfforddi i'r safonau uchaf o ran uniondeb ymchwil a'u bod yn ymddwyn ac yn ymgymryd â'u hymchwil mewn modd sy'n parchu urddas, hawliau a lles cyfranogwyr ac sy'n lleihau cymaint â phosib risgiau i gyfranogwyr, ymchwilwyr a thrydydd partïon, ac i'r Brifysgol ei hun.

Llywodraethu Ymchwil

Drysfa wedi'i chreu o negatifau ffotograffau

Cysylltau Allweddol

Cysylltau:

Dr. Sherrill Snelgrove  Deon Academaidd Uniondeb Ymchwil  
Mrs. Anjana Choudhuri Rheolwr Uniondeb Ymchwil Ymholiadau Uniondeb Ymchwil 
Mrs. Paola Griffiths Rheolwr Llywodraethu Ymchwil Ymholiadau Llywodraethusearch Ymchwil
Dr Lisa Wakeman Swyddog Meinweoedd Dynol  
Dr Gail Holland Rheolwr Uned Dreialon Abertawe