Ym Mhrifysgol Abertawe rydym yn annog cydweithio ar draws disgyblaethau, ac mae hyn yn creu hinsawdd o feddwl amgen a chanlyniadau rhyngddisgyblaethol. Mae llawer o'n hymchwilwyr yn gweithio gydag eraill mewn gwahanol golegau a meysydd pwnc, sefydliadau academaidd, a chyrff, i wireddu datblygiadau arloesol, newidiadau llywodraethol a pholisi, a chanlyniadau sy'n sicrhau newidiadau ar raddfa fyd-eang.

O ddatblygu adeiladau sy'n dal, yn storio, ac yn rhyddhau eu hynni eu hunain yn y DU, astudio beicwyr elît yn Sbaen i helpu'r rhai â diabetes math 1, ac olrhain symudiadau anifeiliaid, a'r ffordd maen nhw'n mudo, ac yn rhyngweithio ar draws y byd. Mae llawer o'n hacademyddion yn cymryd rhan mewn gwaith ymchwil gweithredol a hefyd yn addysgu ac yn ysbrydoli mewn ystafelloedd dosbarth, gan helpu i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf.

Rydym yn edrych ar broblemau o'r gorffennol a materion y presennol, i oresgyn heriau'r dyfodol. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ymchwil amlddisgyblaethol o'r radd flaenaf ac yn cydweithio â sefydliadau byd-eang i sicrhau gwell dyfodol i bawb.

Arloesedd Dur

Delwedd o ddur yn cael ei dorri

Arloesi ym Maes Iechyd

Llun meicrosgop