Diolch am eich diddordeb mewn Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.

Nodwch eich gwybodaeth gyswllt a rhoi gwybod i ni sut yr hoffech gadw mewn cysylltiad:

Sut yr hoffech gadw mewn cysylltiad?

Diogelu Data

Trwy gyflwyno'ch ymholiad rydych chi'n cydsynio i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data at ddibenion delio â'ch ymholiad, ac anfon gwybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe yn trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os ydych chi am dynnu'ch hun o gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r tîm ymholiadau Ymchwil drwy e-bost research.enquiries@swansea.ac.uk