Mae Prifysgol Abertawe yn pontio dau gampws arobryn ar naill ben glannau Abertawe. Lleolir Campws Parc Singleton mewn parcdir aeddfed a gerddi botanegol, sydd â golygfa traeth Bae Abertawe. Adeiladwyd Campws y Bae ar y traeth ar ochr ddwyreiniol Abertawe. 

Mae ein campws deuol amlddiwylliannol yn cynnig cyfleoedd o bob math i fyfyrwyr, staff a'r gymuned, o fewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol sy'n nodweddiadol o "brofiad Abertawe".

Ein tiroedd

Abaty Singleton o'r awyr

Y Celfyddydau a Diwylliant

Y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae, wedi'i goleuo yn y nos.

Ein Llyfrgelloedd

Menyw mewn llyfrgell yn dewis llyfr.

Ble i fwyta ar y campws

Dau fyfyriwr yn cerdded allan o Root - siop fwyd ar Gampws Singleton.

Teithio cynaliadwy

Menyw gyda beic ar bwys Abaty Singleton.

Chwaraeon ar y campws

Myfyrwyr ar y traeth yn chwarae pêl foli.

Cymerwch ran

Myfyrwyr yn siarad wrth gerdded trwy Gampws Singleton.

Gwasanaethau lles

Golygfa o uwchben o dri myfyriwr yn siarad.

Diogelwch ar y campws

Merch yn dal ymbarel ac yn edrych ar ei ffôn.