Mae Prifysgol Abertawe yn pontio dau gampws arobryn ar naill ben glannau Abertawe. Lleolir Campws Parc Singleton mewn parcdir aeddfed a gerddi botanegol, sydd â golygfa traeth Bae Abertawe. Adeiladwyd Campws y Bae ar y traeth ar ochr ddwyreiniol Abertawe. 

Mae ein campws deuol amlddiwylliannol yn cynnig cyfleoedd o bob math i fyfyrwyr, staff a'r gymuned, o fewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol sy'n nodweddiadol o "brofiad Abertawe".

Diogelwch ar y campws

Merch yn dal ymbarel ac yn edrych ar ei ffôn.