Myfyrwyraig yn gwenu ar ddiwrnod graddio

Meddwl am Glirio 2023?

Darllenwch ein canllaw cynhwysfawr i Glirio

Eich Canllaw Clirio
Myfyrwyr yn sgwrsio ar y traeth yn Abertawe

Pam astudio yn Abertawe?

Dewch i nabod Abertawe - eich cartref newydd.

Pam Abertawe?
Myfyrwyr yn sgwrsio

Rhieni a Gwarcheidwaid

Darllenwch ein canllaw i Glirio i'ch helpu i gefnogi'ch plentyn drwy'r broses

Cyngor Clirio i Rieni
O'r eiliad nes i gamu oddi ar y bws i'r Brifysgol nes i deimlo mor gartrefol ac oni'n gwybod o'r eiliad yna y byswn i eisiau byw yn Abertawe

Cwestiynau Cyffredin