Gall clirio fod yn gyfnod cyffrous yn llawn cyfleoedd newydd. Clirio yw'ch cyfle i ddod o hyd i'r ffit perffaith ar gyfer eich taith academaidd, p'un ai nad ydych chi'n cael y graddau rydych chi'n gobeithio amdanyn nhw neu os ydych chi wedi newid eich meddwl am eich cwrs.

Ym Mhrifysgol Abertawe, rydyn ni yma i'ch helpu chi bob cam o'r ffordd.

Gwyliwch ein fideo Clirio i ddeall y broses a darganfyddwch a ydych chi'n gymwys ar gyfer Clirio.

Mae clirio ar agor. Ewch i'n tudalen lleoedd am restr lawn o'r cyrsiau sydd ar gael a dechreuwch eich cais.

 

Gwarantu Llety - Gwnewch gais am lety wedi ei reoli gan y Brifysgol cyn Awst yr 20fed i gael cynnig llety wedi ei warantu.

Myfyrwraig yn gwenu ar ddiwrnod graddio

Meddwl am Glirio 2024?

Eich Canllaw Clirio
myfyrwyr yn sgwrsio

Eisiau'r wybodaeth Clirio diweddaraf?

Cofrestrwch eich diddordeb ac anfonwn y newyddion diweddaraf atoch drwy e-bost, yn cynnwys dyddiadau pwysig a chyngor defnyddiol.

Cofrestrwch am ddiweddariadau Clirio
myfyrwyr wrth gyfrifiadur

Sgwrsio â'n myfyrwyr

Defnyddiwch y platfform ar-lein i siarad â'n myfyrwyr am eu profiad ym Mhrifysgol Abertawe.

Sgwrsio gyda'n Myfyrwyr

Cwestiynau Cyffredin