Clirio ac Addasu UCAS 2018

Oriau agor y llinell gymorth Clirio Llun i ddydd Gwener

-  9.00am tan 5.00pm

Galwch y tîm ar: 0800 094 9071

Cyn-gofrestru

Gallwch hefyd gofrestru o flaen llaw ar gyfer ein Proses Clirio cyn i chi dderbyn eich canlyniadau.

Cwblhewch ffurflen fer.

pre-register welsh button

Llety

Mae llety ar gael ar gyfer pob cais am Glirio ar gyfer dechrau astudio yn 2018!

Dewch o hyd i'ch llety yma.

Clearing Accommodation button

Llefydd gwag Clirio ar gyfer mynediad yn 2018

Gwelwch leoedd ar gyrsiau a darllenwch ragor am eich dewis gwrs.

Dewch o hyd i le ar eich cwrs yma

Vacancies image

Cyngor Clirio i Rieni

Nid oes yn rhaid i chi bryderu am y broses Clirio - dysgwch sut i helpu eich plentyn trwy'r broses Clirio.

Gwelwch ein cyngor yma.

Darganfod mwy am Abertawe...

Chwilio am ragor o wybodaeth am astudio israddedig a bywyd ym Mhrifysgol Abertawe?
Edrychwch yma.

Mi ddes i Abertawe drwy’r System Glirio...

Clywch brofiadau llaw gyntaf gan fyfyrwyr a aeth drwy'r broses Clirio i gyrraedd Abertawe.
Myfyrwyr yn rhannu eu straeon.

Ystyried blwyddyn sylfaen?

Beth yw'r manteision o wneud blwyddyn sylfaen?

Dysgwch fwy ynghylch gwneud blwyddyn sylfaen yma.

Y Broses Glirio Ym Mhrifysol Abertawe

Pan rydych yn ffonio ein llinell gymorth Clirio, byddwch yn cael y cyfle i siarad ag un o’n hymgynghorwyr cyfeillgar am eich opsiynau.  Maen nhw yma i ateb eich cwestiynau a’ch helpu chi i ddarganfod y cwrs perffaith i chi.

Gallwch hefyd ymgeisio am eich cwrs ar-lein trwy gwblhau ffurflen fer.

Mae gennym Diwtoriaid Derbyn yn barod i edrych dros eich cais fel y meant yn dod trwyddo er mwyn gwneud penderfyniadau cyflym.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn eich e-bostio chi gyda chyfarwyddiadau o bethyw'r camau nesaf.  Bydd un o’n staff academaidd neu un o'n Llysgenhadon Myfyrwyr yn rhoi galwad i chi er mwyn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am astudio ym Mhrifysgol Abertawe.

Y broses glirio

Peidiwch â mynd i banig!

Rydym yn gwybod eich bod am ddod o hyd i gwrs gradd sy'n iawn i chi, a'ch bod am wneud hynny'n gyflym. Y peth pwysicaf yw PEIDIO Â MYND I BANIG.

Dilynwch y camau hyn, a fydd yn eich tywys drwy’r broses Glirio.  Am gyngor arbennig ar Addasu, ewch i’n tudalen benodol ar Addasu.

Oriau agor y llinell gymorth Clirio - dydd Llun i ddydd Gwener 9.00am tan 5.00pm

Ffoniwch: 0800 094 9071

Prifysgol Abertawe

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o safon fyd-eang sydd ag uchelgeisiau mawr. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu rhagorol â phwyslais arbennig ar gyflogadwyedd. Ond byddwch hefyd yn cwympo mewn cariad â’r ddinas.

Yn dafliad carreg o ganol y ddinas, mae Campws y Bae wrth y traeth, 
ac mae Campws Parc Singleton wedi’i amgylchynu gan barcdir aeddfed a gerddi botaneg. Mae’r ddau ar gyrion penrhyn hardd Gŵyr.

Dysgwch ragor am astudio Israddedig ym Mhrifysgol Abertawe!