Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

PEIDIWCH Â PHOENI RYDYM YMA I HELPU

Mae cyfnod clirio yn amser ingol i fyfyrwyr, ond mae’n gallu bod yn union mor anodd ar rhieni neu warcheidwaid, wedi’r cyfan, bydd y canlyniad hefyd yn cael effaith mawr ar eich cynlluniau at y dyfodol. 

Er hynny, nid oes angen iddo achosi pryder. 

Mae’r mwyafrif o brifysgolion yn cymryd cyfran fawr o ymgeiswyr trwy Glirio, a chaiff ystod eang o lefydd gwag clirio, ac yn barod i gymryd eich galwad ffôn.  Yma yn Abertawe, byddwn yn gwneud popeth y gallwn i helpu ymgeiswyr darganfod y lle iawn iddynt.

I helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi eu mab neu eu merch trwy’r broses glirio, edrychwch ar ein cyngor er mwyn paratoi ymlaen llaw am ddiwrnod canlyniadau.

Clirio wedi esbonio