Bydd y Brifysgol ar gau rhwng 23 Rhagfyr 2020 a 5 Ionawr 2021 ar gyfer gwyliau’r Nadolig. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch dechrau eich astudiaethau ym mis Ionawr, yn bersonol neu ar-lein, ewch i’n tudalennau croeso https://myuni.swansea.ac.uk/arrivals/ 

Os oes gyda chi gwestiwn penodol am gais neu os ydych chi wedi anfon dogfennau aton ni’n ddiweddar, cofiwch fod cau ar gyfer y gwyliau yn golygu hwyrach y bydd oedi cyn inni anfon ateb atoch chi. Peidiwch â phoeni, fydd dim angen ichi gysylltu â ni eto a byddwn ni’n ateb cyn gynted ag y gallwn ni.

Mae nifer o ffyrdd i gysylltu â’r tîm derbyn myfyrwyr yn Abertawe, dewiswch o’r opsiynau isod.