Coronafeirws: y diweddaraf

Ewch i’r dudalen hon i weld unrhyw newidiadau i’r rhaglen ôl-raddedig.

O dderbyniadau 1af o Fai 2018, bydd yr holl raglenni llwybr ôl-raddedig a ddarparwyd yn flaenorol gan Goleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS) yn cael eu darparu gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe (enw masnachu Swan Global Education LLP, cydweithrediad ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas).

Medi 2019 - Newidiadau i raglenni

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

MA Rhywedd a Diwylliant - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MA Rhywedd a Diwylliant (Estynedig) - Gohiriwyd ar gyfer mynediad yn 2019

Coleg Peirianneg

MRes Peirianneg Ddeunyddiau - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

PGCert Gofal Newyddenedigol Uwch - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MA Y Gyfraith a Moeseg Meddygol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

MSc/PG Cert/PG Dip Arfer Arbenigol Trallwysiad Gwaed Uwch - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Mae teitl y cwrs MSc Seicoleg Glinigol ac Abnormal wedi newid i MSc Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

Ysgol Feddygaeth

MSc/PGDip/PGCert Awtistiaeth a Chyflyrrau Perthynol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

MSc Arfer Gwyddoniaeth Dadansoddol (LCMS) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Meddygaeth Clinigol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

PhD Cemeg Feddygol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Llawdriniaeth Trawma - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc/PG Dip Llawdriniaeth Trawma (Milwrol) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Yr Ysgol Reolaeth

MSc Cyllid - ni fydd y cwrs yn cael ei achredu gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Diogelwch a Buddsoddi (CISI) o fis Medi 2019.

MSc Rheolaeth (Safonau Rhyngwladol) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Rheolaeth (Entrepreneurship) yn newid teitl i MSc Rheolaeth (Mentergarwch ac Arloesi) o fis Medi 2020.