Ewch i’r dudalen hon i weld unrhyw newidiadau i’r rhaglen ôl-raddedig.

O dderbyniadau 1af o Fai 2018, bydd yr holl raglenni llwybr ôl-raddedig a ddarparwyd yn flaenorol gan Goleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS) yn cael eu darparu gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe (enw masnachu Swan Global Education LLP, cydweithrediad ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas).

Medi 2019 - Newidiadau i raglenni

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

MA Y Gyfraith a Moeseg Meddygol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

Ysgol Feddygaeth

MSc/PGDip/PGCert Awtistiaeth a Chyflyrrau Perthynol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

Yr Ysgol Reolaeth

MSc Cyllid - ni fydd y cwrs yn cael ei achredu gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Diogelwch a Buddsoddi (CISI) o fis Medi 2019.