Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Ewch i’r dudalen hon i weld unrhyw newidiadau i’r rhaglen ôl-raddedig.

O dderbyniadau 1af o Fai 2018, bydd yr holl raglenni llwybr ôl-raddedig a ddarparwyd yn flaenorol gan Goleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS) yn cael eu darparu gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe (enw masnachu Swan Global Education LLP, cydweithrediad ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas).

Medi 2019 - Newidiadau i raglenni

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

MA Rhywedd a Diwylliant - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MA Rhywedd a Diwylliant (Estynedig) - Gohiriwyd ar gyfer mynediad yn 2019

Coleg Peirianneg

MRes Peirianneg Ddeunyddiau - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

PGCert Gofal Newyddenedigol Uwch - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MA Y Gyfraith a Moeseg Meddygol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

MSc/PG Cert/PG Dip Arfer Arbenigol Trallwysiad Gwaed Uwch - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Astudiaethau Heneiddio a Gerontoleg Rhyngwladol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Ysgol Feddygaeth

MSc/PGDip/PGCert Awtistiaeth a Chyflyrrau Perthynol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

MSc Arfer Gwyddoniaeth Dadansoddol (LCMS) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Meddygaeth Clinigol - Gohiriwyd ar gyfer 2019

PhD Cemeg Feddygol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc Llawdriniaeth Trawma - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

MSc/PG Dip Llawdriniaeth Trawma (Milwrol) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Yr Ysgol Reolaeth

MSc Cyllid - ni fydd y cwrs yn cael ei achredu gan y Sefydliad Siartredig ar gyfer Diogelwch a Buddsoddi (CISI) o fis Medi 2019.

MSc Rheolaeth (Safonau Rhyngwladol) - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2019

Medi 2020 - Newidiadau i Raglenni

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

MA Hanes Modern Cynnar - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020.

Coleg Gwyddoniaeth

MSc Perfformiad Uchel a Chyfrifiadura Gwyddonol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020.

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae teitl y cwrs MSc Seicoleg Glinigol ac Abnormal wedi newid i MSc Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl - mae hyn yn gymwys ar gyfer myfyrwyr a fydd yn dechrau'r cwrs yn 2020.

Ysgol Feddygaeth

MSc Meddygaeth Glinigol - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020.

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

MA Y Gyfraith Feddygol a Moeseg - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020.

Y Coleg Peirianneg

Mae MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Meidraidd mewn Mecaneg Beirianyddol yn newid teitl i MSc Peirianneg Gyfrifiadurol ar gyfer mynediad ym mis Medi 2020.

Mae MSc Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Meidraidd mewn Mecaneg Beirianyddol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant yn newid teitl i MSc Peirianneg Gyfrifiadurol gyda Blwyddyn mewn Diwydiant ar gyfer mynediad ym mis Medi 2020.

Mae PG Dip Modelu Cyfrifiadurol ac Elfennau Meidraidd mewn Mecaneg Beirianyddol yn newid teitl i PG Dip Peirianneg Gyfrifiadurol ar gyfer mynediad ym mis Medi 2020.

Yr Ysgol Reolaeth

Mae MSc Rheoli (Entrepreneurship) yn newid teitl i MSc Rheolaeth (Mentergarwch ac Arloesi) o fis Medi 2020.

MSc Rheoli (e-fusnes) - Nid yw ar gael ar gyfer 2020/21.

MSc Rheoli Twristiaeth Rhyngwladol  - Nid yw ar gael ar gyfer mynediad yn 2020.

MSc Rheoli (Twristiaeth) - mae'r cwrs wedi cael ei adfer ar gyfer mynediad yn 2020.

Mae MSc Rheoli (Prosiect Busnes) wedi newid ei enw i MSc Rheoli ar gyfer mynediad yn Ionawr 2021.