Os ydych yn gwmni rhyngwladol neu’n fenter newydd, os hoffech ddod i ffair yrfaoedd brysur neu gynnig digwyddiad pwrpasol, gallwn eich helpu i lunio doniau'r dyfodol ar gyfer eich diwydiant.

Dewch i'n ffair yrfaoedd

Dewch i'n Ffair Yrfaoedd flynyddol yn yr hydref i gwrdd â'ch darpar aelodau staff graddedig nesaf. Mae ein Ffair Yrfaoedd, a gynhelir dros ddau ddiwrnod ac ar ddau gampws, yn denu mwy na 2000 o fyfyrwyr o bob un o'n meysydd pwnc.

Bydd Ffair Yrfaoedd nesaf yn cael ei chynnal ar:

Campws Singleton: Dydd Mawrth 15 Hydref, 10:30 - 15:00

Campws y Bae: Dydd Mercher 16 Hydref, 10:30 - 15:00

E-bostiwch ein Cydlynydd Digwyddiadau Cyflogwyr, Linda, am rhagor o wybodaeth. Neu llenwch ein ffurflen archebu isod i gadw eich lle heddiw! 

Gadw eich lle heddiw!

Cyflogwch Ein Myfyrwyr Am Waith Rhan-Amser

Cynhelir ein Ffair Swyddi Rhan-amser nesaf

ddydd Mawrth 1 Hydref 2024

Rhagor o fanylion yn dod yn fuan.

Cyflwynwch i'n myfyrwyr

Gallwn drefnu digwyddiad sy'n rhoi sylw ar y cyflogwr, wedi'i deilwra i'ch anghenion, a fydd yn datblygu dealltwriaeth myfyriwr o'ch sector ac yn hyrwyddo'ch busnes.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu i drafod sut y gallwch ymgysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion dawnus, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â'n tîm cyflogadwye