Os ydych yn gwmni rhyngwladol neu’n fenter newydd, os hoffech ddod i ffair yrfaoedd brysur neu gynnig digwyddiad pwrpasol, gallwn eich helpu i lunio doniau'r dyfodol ar gyfer eich diwydiant.

DEWCH I'N FFAIR YRFAOEDD

Dewch i'n Ffair Yrfaoedd flynyddol yn yr hydref i gwrdd â'ch darpar aelodau staff graddedig nesaf. Mae ein Ffair Yrfaoedd, a gynhelir dros ddau ddiwrnod ac ar ddau gampws, yn denu mwy na 2000 o fyfyrwyr o bob un o'n meysydd pwnc.

CYFLWYNWCH I'N MYFYRWYR

Gallwn drefnu digwyddiad sy'n rhoi sylw ar y cyflogwr, wedi'i deilwra i'ch anghenion, a fydd yn datblygu dealltwriaeth myfyriwr o'ch sector ac yn hyrwyddo'ch busnes.

Mae dod i'n Ffair Yrfaoedd flynyddol yn un o'r ffyrdd gorau o rwydweithio â'n myfyrwyr a'n graddedigion dawnus ond, os hoffech drafod sut gallwn roi cyfle i'ch sefydliad annerch y gynulleidfa iawn, cysylltwch â ni.