Os ydych yn gwmni rhyngwladol neu’n fenter newydd, os hoffech ddod i ffair yrfaoedd brysur neu gynnig digwyddiad pwrpasol, gallwn eich helpu i lunio doniau'r dyfodol ar gyfer eich diwydiant.

Dewch i'n ffair yrfaoedd

Dewch i'n Ffair Yrfaoedd flynyddol yn yr hydref i gwrdd â'ch darpar aelodau staff graddedig nesaf. Mae ein Ffair Yrfaoedd, a gynhelir dros ddau ddiwrnod ac ar ddau gampws, yn denu mwy na 2000 o fyfyrwyr o bob un o'n meysydd pwnc.

Cynhelir y Ffair Yrfaoedd Nesaf ym mis Hydref 2024.

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â'n tîm cyflogadwy

Cyflogwch Ein Myfyrwyr Am Waith Rhan-Amser

Yn chwilio am rywun i lenwi rôl ran-amser? Gallwn ni eich helpu i ddod o hyd i'r person delfrydol o'n cronfa o fyfyrwyr dawnus!

Achuba ar y blaen cyn filoedd o fyfyrwyr a fydd yn dod i Abertawe yn ystod ein hwythnos groeso. Cynhelir y Ffair Swyddi Rhan-amser nesaf 6 Chwefror 2024.

  • 10.00am - 12.00pm 
    Taliesin Creu - Campws Parc Singleton

  • 1.00pm - 3.00pm
    Atriwm yr Ysgol Reolaeth - Campws y Bae

E-bostiwch ein Cydlynydd Digwyddiadau Cyflogwyr, Linda, am rhagor o wybodaeth. Neu llenwch ein ffurflen archebu isod i gadw eich lle heddiw! 

Gadw eich lle heddiw!

Gelli di hefyd hysbysebu swyddi ar ein hysbysfwrdd digidol. Cysyllta i gael mwy o wybodaeth!

Cyflwynwch i'n myfyrwyr

Gallwn drefnu digwyddiad sy'n rhoi sylw ar y cyflogwr, wedi'i deilwra i'ch anghenion, a fydd yn datblygu dealltwriaeth myfyriwr o'ch sector ac yn hyrwyddo'ch busnes.

Os hoffech fwy o wybodaeth neu i drafod sut y gallwch ymgysylltu â'n myfyrwyr a'n graddedigion dawnus, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â'n tîm cyflogadwye