Addysg, BA (Anrh) Addysg a Seicoleg, BSc (Anrh) Addysg a'r Gymraeg (Llwybr ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith), BA (Anrh) Addysg a'r Gymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf), BA (Anrh) Addysg gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Almaeneg a Hanes gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Anrhydedd Cyfunol, BA (Anrh) Arweinyddiaeth ar gyfer Heriau Byd-eang , BSc (Anrh) Astroffiseg , BSc (Anrh) Astudiaethau Americanaidd, BA (Anrh) Astudiaethau Americanaidd a Gwleidyddiaeth, BA (Anrh) Astudiaethau Americanaidd a Hanes, BA (Anrh) Astudiaethau Americanaidd gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Astudiaethau Clasurol , BA (Anrh) Astudiaethau Clasurol gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Astudiaethau Gofal Iechyd, Tystysgrif Addysg Uwch Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar, BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar gyda Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Athroniaeth, BA (Anrh) Athroniaeth a Gwleidyddiaeth, BA (Anrh) Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg, BA (Anrh) Biocemeg, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Biocemeg Feddygol, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Biocemeg Feddygol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Biocemeg a Geneteg, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Biocemeg a Geneteg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Biocemeg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Bioleg, BSc (Anrh) Bioleg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Bioleg y Môr, BSc (Anrh) Bydwreigiaeth, BMid (Anrh) Cemeg, BSc (Anrh) Cemeg, MChem (Anrh) Cemeg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Chwaraeon, y Cyfryngau a Diwylliant, BA (Anrh) Chwaraeon, y Cyfryngau a Diwylliant gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Cyfraith - Uwch Statws, LLB (Anrh) Cyfraith Busnes, LLB (Anrh) Cyfraith Busnes ar Waith, LLB (Anrh) Cyfrifeg, BSc (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid, BSc (Anrh) Cyfrifeg a Chyllid gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cyfrifeg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cyfrifiadureg, BSc (Anrh) Cyfrifiadureg, MSci (Anrh) Cyfrifiadureg a Deallusrwydd Artiffisial, BSc (Anrh) Cyfrifiadureg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cyllid, BSc (Anrh) Cyllid (Cynaliadwyedd), BSc (Anrh) Cyllid (Cynaliadwyedd) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cyllid (Technoleg Ariannol), BSc (Anrh) Cyllid (Technoleg Ariannol) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cyllid gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cymdeithaseg, BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Polisi Cymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Seicoleg, BSc (Anrh) Cymdeithaseg a Seicoleg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cymdeithaseg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Cymraeg ((Llwybr ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith), BA (Anrh) Cymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf), BA (Anrh) Cymraeg, Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus, BA (Anrh) Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau, BA (Anrh) Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol Ac Astudiaethau Americanaidd, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol Gyda Sbaeneg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol a Hanes, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol gyda Ffrangeg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Cysylltiadau Rhyngwladol gydag Almaeneg, BA (Anrh) Daearyddiaeth, BA (Anrh) Daearyddiaeth, BSc (Anrh) Daearyddiaeth Ddynol, BA (Anrh) Daearyddiaeth Ffisegol, BSc (Anrh) Daearyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Dyniaethau, BA (Anrh) Economeg, BSc (Anrh) Economeg a Busnes, BSc (Anrh) Economeg a Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Economeg a Chyllid, BSc (Anrh) Economeg a Chyllid gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Economeg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Eifftoleg a Hanes yr Henfyd, BA (Anrh) Eifftoleg a Hanes yr Henfyd gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol, BSc (Anrh) Ffarmacoleg Feddygol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Fferylliaeth, MPharm (Anrh) Fferylliaeth gyda Blwyddyn Baratoi (Sylfaen), MPharm (Anrh) Ffilm a Diwylliant Gweledol, BA (Anrh) Ffiseg, BSc (Anrh) Ffiseg, MPhys (Anrh) Ffiseg Ddamcaniaethol, BSc (Anrh) Ffiseg Ddamcaniaethol, MPhys (Anrh) Ffiseg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Ffiseg gyda Ffiseg Gronnynau a Chosmoleg, BSc (Anrh) Ffrangeg a Hanes, BA (Anrh) Geneteg, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Geneteg Feddygol, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Geneteg Feddygol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Geneteg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Geowyddoniaeth Amgylcheddol, BSc (Anrh) Gofal Mamolaeth, Tystysgrif Addysg Uwch Gofal yn Ystod Llawdriniaeth, GradCert Gwaith Cymdeithasol, BSc (Anrh) Gwleidyddiaeth, BA (Anrh) Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol, BA (Anrh) Gwleidyddiaeth a Pholisi Cymdeithasol, BA (Anrh) Gwleidyddiaeth gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Gwyddoniaeth Gofal Iechyd (Ffiseg Ymbelydredd), BSc (Anrh) Gwyddor Actiwaraidd, BSc (Anrh) Gwyddor Actiwaraidd gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Gwyddor Barafeddygol, BSc (Anrh) Gwyddor Barafeddygol ar gyfer Technegwyr Argyfwng Meddygol , BSc (Anrh) Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, BSc (Anrh) Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg, BEng (Anrh) Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg, MEng (Anrh) Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Clywedeg), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Ffiseg Radiotherapi), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Anadlu a Chysgu), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Ffisioleg Gardiaidd), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Meddygaeth Niwclear), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Niwroffisioleg), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Adsefydlu), BSc (Anrh) Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Feddygol), BSc (Anrh) Gwyddor yr Amgylchedd a'r Argyfwng Hinsawdd, BSc (Anrh) Gwyddor yr Amgylchedd a'r Argyfwng Hinsawdd gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Gwyddorau Biolegol gan ohirio dewis arbenigedd, BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, BSc (Anrh) Gwyddorau Meddygol Cymhwysol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Gyfraith gan Troseddeg, LLB (Anrh) Hanes, BA (Anrh) Hanes a Gwleidyddiaeth, BA (Anrh) Hanes a Sbaeneg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Hanes a'r Gymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf), BA (Anrh) Hanes a'r Gymraeg (llwybr ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith), BA (Anrh) Hanes gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Hanes yr Henfyd, BA (Anrh) Hanes yr Henfyd a Hanes, BA (Anrh) Hanes yr Henfyd a'r Oesoedd Canol, BA (Anrh) Hanes yr Henfyd gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Iaith Saesneg, BA (Anrh) Iaith Saesneg a'r Cyfryngau, BA (Anrh) Iaith Saesneg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, BA (Anrh) Iaith Saesneg ac Ieithyddiaeth Gymhwysol, BSc (Anrh) Iaith Saesneg gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, BA (Anrh) Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol, BSc (Anrh) Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Iechyd a Gofal Cymdeithasol, BSc (Anrh) Ieithoedd Modern, BA (Anrh) Ieithoedd Modern gydag Addysg, BA (Anrh) Ieithoedd Modern, Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg Ac Almaeneg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg a Ffrangeg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg a Hanes, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg a Sbaeneg gyda Blwyddyn Dramor, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg a'r Gymraeg (Llwybr ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith), BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg a'r Gymraeg (Llwybr i Fyfyrwyr Iaith Gyntaf), BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg ac Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol, BA (Anrh) Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Marchnata, BSc (Anrh) Marchnata gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Mathemateg, BSc (Anrh) Mathemateg, MMath (Anrh) Mathemateg Bur, BSc (Anrh) Mathemateg Gymhwysol, BSc (Anrh) Mathemateg a Chyfrifiadureg, BSc (Anrh) Mathemateg a Chyfrifiadureg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Mathemateg a Gwyddor Chwaraeon, BSc (Anrh) Mathemateg ar gyfer Cyllid, BSc (Anrh) Mathemateg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Meddygaeth (i Raddedigion), MBBCH Microbioleg ac Imiwnoleg, BSc (Anrh) Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu, BA (Anrh) Nyrsio (Anableddau Dysgu), BSc (Anrh) Nyrsio (Iechyd Meddwl), BSc (Anrh) Nyrsio (Iechyd Meddwl), BSc Ran-amser (Anrh) Nyrsio (Oedolion), BSc (Anrh) Nyrsio (Oedolion), BSc (Anrh) Nyrsio (Oedolion), BSc Ran-amser (Anrh) Nyrsio (Plant), BSc (Anrh) Nyrsio (Plant), BSc Ran-amser (Anrh) Nyrsio Dysgu Gwasgaredig (Iechyd Meddwl), BSc (Anrh) Nyrsio Dysgu Gwasgaredig (Oedolion) , BSc (Anrh) Nyrsio Ymarfer Cyffredinol, BSc (Anrh) Osteopatheg, Most Peirianneg Awyrofod, BEng (Anrh) Peirianneg Awyrofod, MEng (Anrh) Peirianneg Awyrofod gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol , BEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol , MEng (Anrh) Peirianneg Biofeddygol gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Electronig a Thrydanol, BEng (Anrh) Peirianneg Electronig a Thrydanol, MEng (Anrh) Peirianneg Electronig a Thrydanol gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol, BEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol, MEng (Anrh) Peirianneg Fecanyddol gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Gemegol, BEng (Anrh) Peirianneg Gemegol , MEng (Anrh) Peirianneg Gemegol gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Gyffredinol, BEng (Anrh) Peirianneg Gyffredinol gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg Meddalwedd, BSc (Anrh) Peirianneg Sifil, BEng (Anrh) Peirianneg Sifil, MEng (Anrh) Peirianneg Sifil gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Peirianneg ag Arbenigedd wedi Ohirio gyda Blwyddyn Sylfaen, BEng (Anrh) Polisi Cymdeithasol, BSc (Anrh) Polisi Cymdeithasol gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Ran-amser Gwyddor Gofal Iechyd (Peirianneg Adsefydlu), BSc (Anrh) Rheoli Busnes, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Cyllid), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Cyllid) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Dadansoddeg Fusnes), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Dadansoddeg Fusnes) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Gweithrediadau), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Gweithrediadau) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Ieithoedd Modern), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Ieithoedd Modern) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Marchnata), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Marchnata) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Menter ac Arloesi), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Menter ac Arloesi) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol), BSc (Anrh) Rheoli Busnes (Rheoli Adnoddau Dynol) gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Busnes Byd-eang (Gradd Atodol), BSc (Anrh) Rheoli Busnes Cymhwysol, FDSc Rheoli Busnes gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Rheoli Twristiaeth Ryngwladol , BSc (Anrh) Seicoleg, BSc (Anrh) / MSci (Anrh) Seicoleg gyda Blwyddyn Sylfaen, BSc (Anrh) Swoleg, BSc (Anrh) Technoleg Ddigidol, BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol , BSc (Anrh) Trallwyso Cydrannau Gwaed, GradCert Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, BSc (Anrh) Troseddeg a Chymdeithaseg, BSc (Anrh) Troseddeg a Pholisi Cymdeithasol, BSc (Anrh) Troseddeg a Seicoleg, BSc (Anrh) Y Cyfryngau a Chyfathrebu, BA (Anrh) Y Cyfryngau a Chyfathrebu gyda Blwyddyn Sylfaen, BA (Anrh) Y Cyfryngau a Llenyddiaeth Saesneg, BA (Anrh) Y Cyfryngau a'r Gymraeg (Llwybr ar gyfer myfyrwyr Ail Iaith), BA (Anrh) Y Gyfraith, LLB (Anrh) Y Gyfraith ar Waith , LLB (Anrh) Y Gyfraith ar Waith gyda Blwyddyn Sylfaen, LLB (Anrh) Y Gyfraith ar Waith gyda Throseddeg, LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Blwyddyn Sylfaen, LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Throseddeg, LLB (Anrh) Y Gyfraith gyda Throseddeg ar Waith gyda Blwyddyn Sylfaen, LLB (Anrh) Ymarfer Clywedeg Sylfaenol, Tystysgrif Addysg Uwch Ymarfer Parafeddygol Uwch, BSc (Anrh) Ymarfer Proffesiynol Uwch, BSc (Anrh) / Diploma / GradDip Ymarfer yr Adran Lawdriniaethau, BSc (Anrh)

Yn dod yn fuan

Darganfod cyrsiau israddedig newydd sy'n cael eu datblygu ar hyn o bryd

Myfyrwyr peirianneg mewn labordy