Croeso i Brifysgol Abertawe

Prifysgol sy'n cael ei harwain gan ymchwil yw Prifysgol Abertawe, sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, gyda chydbwysedd o addysgu ac ymchwil rhagorol, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Drwy ddangos ein hymrwymiad i waith ymchwil sydd o ddefnydd i'r byd go iawn, rydyn ni wedi llwyddo yn ein huchelgais o fod yn un o'r 30 Prifysgol Ymchwil orau, ac wedi dringo o safle 52 yn 2008 i safle 26 yn nhabl cynghrair Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 ar gyfer prifysgolion Prydain.

Yn ôl Canllaw Prifysgolion Da 2019 y Times a'r Sunday Times, rydyn ni wedi codi chwe safle ac wedi cyrraedd y 30 Prifysgol Orau ym Mhrydain. Rydyn ni yn yr ail safle am wobr Prifysgol y Flwyddyn drwy Brydain. Rydyn ni wedi ennill teitl Prifysgol y Flwyddyn yng Nghymru am yr ail dro mewn tair blynedd ac wedi ennill ein lle fel sefydliad addysg uwch mwyaf blaenllaw Cymru. 

Wrth roi ein myfyrwyr wrth wraidd popeth rydyn ni'n ei wneud, rydyn ni wedi llwyddo i ennill dyfarniad aur, sef y dyfarniad gorau posibl, yn y Fframwaith Genedlaethol ar Ragoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr ac rydyn ni ymhlith y pum prifysgol orau ym Mhrydain am fodlonrwydd myfyrwyr yn ôl Arolwg Bodlonrwydd Myfyrwyr Cenedlaethol 2018.

Mae ein campysau glan-môr godidog yn ein gwneud yn lleoliad dymunol i fyfyrwyr a staff o bob cwr o'r byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn creu cyd-destun byd-eang, sy'n galluogi'r bobl sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth sy'n eu paratoi ar gyfer gyrfaoedd llewyrchus a llwyddiannus.