Croeso i Brifysgol Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe'n brifysgol a arweinir gan ymchwil sydd wedi bod yn gwneud gwahaniaeth ers 1920. Mae ein cymuned amrywiol a chroesawgar yn ffynnu ar archwilio a darganfod, a cheir cydbwysedd o addysgu rhagorol ac ymchwil, ynghyd ag ansawdd bywyd gwych.

Oherwydd ein hymrwymiad i ymchwil sy'n cynnig manteision ymarferol i'r byd, rydym wedi cyflawni ein huchelgais o fod yn un o'r 30 o Brifysgolion Gorau am Ymchwil, gan saethu i fyny tabl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 o brifysgolion y DU, i'r 26ain safle o’r 52ain safle yn 2008.

Enwyd Prifysgol Abertawe yn Brifysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni yn 2019 am yr ail dro. Yn 2020, myfyrwyr yn unig sy’n cael pleidleisio yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni, gyda mwy na 41,000 o adolygiadau a sylwadau a gyflwynwyd am fwy na 160 o sefydliadau yn y DU.

Yn y canllaw o fri  Good University Guide y Times a'r Sunday Times, 2021, rydym ni ymhlith yr 20 gorau ar gyfer Profiad Myfyrwyr.  Mae myfyrwyr sy'n astudio yma yn mwynhau, yn cael eu hysbrydoli ac yn cyflawni - sydd oll yn rhoi cyfle gwell iddynt gael rhagolygon cyflogaeth rhagorol.

Prifysgol Abertawe yw'r brifysgol orau yng Nghymru yn ôl The Guardian University Guide 2021 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan ddringo o 31ain safle i 24ain yn gyffredinol. Mae'r gyfran o fyfyrwyr sydd mewn cyflogaeth lefel graddedigion neu astudiaethau pellach o fewn 15 mis o raddio yn rhoi cyd-safle o 23ain i ni.

Mae ein myfyrwyr wrth wraidd popeth a wnawn. O ganlyniad, cawsom ni statws aur, sef yr un uchaf posib, yn y Fframwaith Canlyniadau Myfyrwyr Rhagoriaeth Addysgu (TEF) cenedlaethol ac rydym ni'n 6ed yn y DU am foddhad myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yn 2020 (yn seiliedig ar restr o 131 o sefydliadau sy'n ymddangos yn y Times Good University Guide)

Mae ein campysau glan môr trawiadol yn ein gwneud ni'n lleoliad dymunol ar gyfer myfyrwyr a staff o bedwar ban byd, ac mae ein cymuned amlddiwylliannol yn cynnig safbwynt byd-eang, gan alluogi'r rhai hynny sy'n ymuno â ni i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth a fydd yn eu rhoi ar ben ffordd tuag at yrfaoedd llwyddiannus a gwerthfawr.