Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd, gan alluogi'r rhai sy'n ymuno â ni i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu gosod ar yrfaoedd llwyddiannus a chyfoethog.

Mae ein ffigurau'n siarad drostynt eu hunain:

  • Rydym yn 15fed yn y DU am Foddhad Cwrs (Guardian University Guide 2023)
  • Rydym yn yr 20 uchaf am Brifysgol Orau'r DU (Gwobrau Prifysgol StudentCrowd 2022)

Mae nifer o fyfyrwyr yn ymuno â ni drwy Glirio, dysgwch ragor am eu profiadau a'u cyngor gyda'u storiau myfyrwyr Clirio.

Llinell Gymorth Clirio: Rydym ar agor heddiw rhwng 09:00 a 17:00 (BST)

Ffoniwch ni: 0808 175 3071

Mae Clirio 2023 ar agor - dewch o hyd i'ch cwrs perffaithOnd peidiwch ag aros! Gwnewch gais cyn y Hydref y 1af a chewch gynnig gwarantedig o lety. Gweler ein tudalennau Clirio Llety am fwy o wybodaeth.

Byddwn yn cynnal nifer o ddiwrnodau agored Clirio ar ôl diwrnod y canlyniadau, edrychwch ar ein tudalen digwyddiadau Clirio am ragor o wybodaeth.

Cofrestrwch i dderbyn newyddion Clirio a'n cyngor Cofrestru

Gallaf ddweud yn llwyr mai dyma'r penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed – o'r alwad ffôn gychwynnol honno, roedd Abertawe'n credu ynof fel person ac fel myfyriwr.

Benthyciadau a Grantiau

Myfyriwr yn eistedd wrth ddesg yn ei ystafell