Croeso i astudiaeth Israddedig ym Mhrifysgol Abertawe lle mae drws i ddyfodol disglair.

Mae ein campysau glan y môr trawiadol a chroeso cyfeillgar yn gwneud Prifysgol Abertawe yn gyrchfan berffaith i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd. Darparu addysg ymarferol a deniadol sy'n eich paratoi ar gyfer y byd go iawn. Fe welwch gyfuniad o ymchwil blaengar, ystod o gyrsiau amrywiol a bywyd campws sy'n ddeinamig ac yn groesawgar.

Mae ein llety ar y campws yn cynnig cartref oddi cartref i chi, lle gallwch gael tawelwch meddwl o wybod eich bod yn rhan o gymuned ddiogel. Mae llety prifysgol yn golygu y byddwch yn agos at ein holl gyfleusterau campws anhygoel, traethau arobryn, cyfleusterau chwaraeon, lleoedd bwyta a llyfrgelloedd. Darganfod mwy am ein hopsiynau llety.

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig mwy na gradd; mae'n gyfle i feithrin sgiliau, cysylltiadau, a phrofiadau a fydd yn siapio eich dyfodol. Archwiliwch ein cyrsiau a dewch o hyd i'ch lle yn Abertawe.

Chwilio ein cyrsiau israddedig