Clirio ar agor nawr

Cysylltwch â'r Tîm Clirio: 0800 094 9071 | Gwnewch gais ar-lein

Gwnewch gais drwy'r broses Clirio heddiw mae gennym ystod o opsiynau llety ar gael.

PAM ASTUDIO YM MHRIFYSGOL ABERTAWE?

Trwy astudio ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn rhan o sefydliad ymchwil o ansawdd byd-eang gydag uchelgeisiau sylweddol. Byddwch yn derbyn profiad dysgu ac addysgu gwych gyda phwyslais uniongyrchol ar gyflogadwyedd. Rydych yn siŵr o ddisgyn mewn cariad â’r ddinas hefyd.

Wedi gwneud cais i astudio ym mis Medi 2019?

Rydyn ni'n gwybod y gall cychwyn prifysgol am y tro cyntaf bod ychydig yn frawychus, ond peidiwch â phoeni, mae gennym ni lawer o wybodaeth i'ch helpu chi i gynllunio a pharatoi cyn i chi gyrraedd.

Edrychwch ar y tudalennau canlynol i ddod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch:

Benthyciadau a Grantiau

Myfyriwr yn eistedd wrth ddesg yn ei ystafell