Amdanom Ni

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig ystod o wasanaethau allgymorth y gellir eu trefnu i gyd-fynd ag amserlenni eich ysgol neu goleg, ac fe'u darperir yn rhad ac am ddim.

Gyda thros 50 mlynedd o brofiad o  ddarparu cyngor ar addysg uwch i ysgolion  a cholegau'r DU, mae tîm Recriwtio Myfyrwyr Prifysgol Abertawe yn un o'r timoedd mwyaf rhagweithiol yn y DU o ran helpu darpar fyfyrwyr i baratoi at heriau, realiti, a manteision bywyd y brifysgol.