Digwyddiadau UCAS ac Addysg Uwch

Mae ein tîm yn mynd i ffeiriau addysg uwch mewn ysgolion ledled y wlad. Maen nhw'n siarad â theuluoedd a myfyrwyr am y cyrsiau rydym yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r brifysgol. Os hoffech gael Prifysgol Abertawe yn eich ffair chi, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rydym hefyd yn cynrychioli'r Brifysgol mewn Arddangosfeydd UCAS ar draws y DU. Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr siarad â chynrychiolydd am eu dewisiadau addysg uwch. I ddod o hyd i'ch ffair agosaf a lawrlwytho Llawlyfr i Ymwelwyr, ewch i wefan UCAS.

Staff recriwtio mewn Ffair Addysg Uwch

Arddangosfeydd Addysg Uwch yn 2021

 

Digwyddiad

Dyddiad

 UCAS De Ddwyrain Lloegr 20fed-21ain Ebrill - 10:00-18:00

Ffair Rithiol UCAS 

5ed Mai - 10:00-18:00

Ffair Rithiol y De UK University Search

26ain Mai - 12:00-18:00

Ffair Rithiol y Gogledd UK University Search 16eg Mehefin - 12:00-18:00

Ffair Rithwir yr Haf UK University Search

14eg Gorffennaf - 12:00-18:00

 

Cynllunio ar gyfer arddangosfa UCAS