Digwyddiadau UCAS ac Addysg Uwch

Mae ein tîm yn mynd i ffeiriau addysg uwch mewn ysgolion ledled y wlad. Maen nhw'n siarad â theuluoedd a myfyrwyr am y cyrsiau rydym yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r brifysgol. Os hoffech gael Prifysgol Abertawe yn eich ffair chi, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rydym hefyd yn cynrychioli'r Brifysgol mewn arddangosfeydd addysg uwch ledled y DU, gan gynnwys UCAS, WhatUni a UK Uni Search. Mae'r arddangosfeydd hyn yn gyfle gwych i fyfyrwyr siarad â chynrychiolydd am eu hopsiynau addysg uwch. I ddod o hyd i'ch ffair agosaf, ymwelwch â gwefannau UCASUK Uni Search a WhatUni.

Staff recriwtio mewn Ffair Addysg Uwch

Arddangosfeydd Addysg Uwch 2021-2022

 

Digwyddiad

Dyddiad

UK University Search Llundain

24ain Medi - 09:00-15:00

UK University Search Birmingham

28ain Medi - 09:00-15:00

UK University Search Bryste

6ed Hydref - 09:00-15:00

UK University Search Manceinion

8fed Hydref - 09:00-15:00

UK University Search Caerdydd

13eg Hydref - 09:00-15:00

UK University Search Leeds

15fed Hydref - 09:00-15:00

UK University Search (Digwyddiad Rhithiol)

20fed Hydref - 12:00-18:00

UK University Search Brighton

10fed Tachwedd - 09:00-15:00

What University Yn Fyw Llundain (Digwyddiad Rhithiol)

12fed a 13eg Tachwedd - 10:00-15:00/11:00-15:00

UK University Search Lerpwl

18fed Tachwedd - 09:00-15:00

Digwyddiad UKHEX

24ain Tachwedd - 10:00-18:00

UK University Search Manchester

4ydd Chwefror 2022 

UK University Search Leeds

1af Mawrth 2022

UK University Search Llundain

3ydd Mawrth 2022

UK University Search Surrey

8fed Mawrth 2022

UK University Search Birmingham

11eg Mawrth 2022

UK University Search Leicester

18fed Mawrth 2022

UK University Search Bryste

24ain Mawrth 2022

UK University Search Lerpwl

29ain Ebrill 2022

UK University Search Brighton

10fed Mehefin 2022

UK University Search Llundain

22ain Mehefin 2022

UK University Search Caerdydd

1af Gorffennaf 2022

 

Cynllunio ar gyfer arddangosfa UCAS