Coronafeirws: y diweddaraf

Digwyddiadau UCAS ac Addysg Uwch

Mae ein tîm yn mynd i ffeiriau addysg uwch mewn ysgolion ledled y wlad. Maen nhw'n siarad â theuluoedd a myfyrwyr am y cyrsiau rydym yn eu cynnig ac yn ateb unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r brifysgol. Os hoffech gael Prifysgol Abertawe yn eich ffair chi, cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rydym hefyd yn cynrychioli'r Brifysgol mewn Arddangosfeydd UCAS ar draws y DU. Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr siarad â chynrychiolydd am eu dewisiadau addysg uwch. I ddod o hyd i'ch ffair agosaf a lawrlwytho Llawlyfr i Ymwelwyr, ewch i wefan UCAS.

Staff recriwtio mewn Ffair Addysg Uwch

Digwyddiadau 2019

Dyddiad

Digwyddiad

Lleoliad

8 Chwefror 

UK University Search, Manceinion

Old Trafford, Manceinion

21 – 22 Chwefror

Sgiliau Cymru, Sir Gaerfyrddin

Park y Scarlets, Llanelli 

25 – 26 Chwefror

UCAS Surrey

Prifysgol Surrey, Surrey

27 – 28 Chwefror

UCAS Gogledd Iwerddon

Canolfan Arddangosfa Eikon, Lisburn

1 Mawrth 

UK University Search, Llundain

The Screen Works, Llundain

1 – 2 Mawrth

WhatUniversity Live Birmingham 

NEC, Birmingham 

5 – 6 Mawrth 

UCAS Manceinion

Canolfan Gynadleddau Canol Manceinion, Manceinion

7 – 8 Mawrth 

UCAS Dwyrain Canolbarth Lloegr

Prifysgol De Montfort, Caerlŷr

11 – 12 Mawrth 

UCAS Bryste

Canolfan Arddangos a Chynadledda Prifysgol Gorllewin Lloegr Bryste

13 – 14 Mawrth 

UCAS Gorllewin Llundain

Prifysgol Brunel, Llundain

15 Mawrth

UK University Search, Caerlŷr

Stadiwm King Power, Caerlŷr

15 Mawrth

UCAS Caint

Canolfan Ddigwyddiadau Caint, Maidstone

19 – 20 Mawrth

UCAS Exeter

Canolfan Westpoint, Exeter

20 Mawrth

UCAS Gogledd-ddwyrain Cymru

Neuadd Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Wrecsam

21 Mawrth

UCAS Henffordd a Chaerwrangon

Arena Prifysgol Caerwrangon, Caerwrangon

22 Mawrth

UCAS Cernyw

Maes Sioe Brenhinol Cernyw, Wadebridge

22 – 23 Mawrth

WhatUniversity Live Lerpwl

Canolfan Arddangosfa Lerpwl, Lerpwl

25 – 26 Mawrth

UCAS Llundain

Canolfan Arddangosfa ExCel, Llundain

27 Mawrth

UCAS Swydd Lincoln

Prifysgol Llundain, Lincoln

9 Ebrill

UCAS Gorllewin Cymru

Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

10 Ebrill

UCAS Caerdydd

Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Caerdydd

11 Ebrill 

UCAS Gogledd-orllewin Cymru 

Prifysgol Bangor, Bangor

24 Ebrill 

UCAS Dorset

Prifysgol Bournemouth, Poole

25 Ebrill

UCAS Sussex

Canolfan Brighton, Brighton

30 Ebrill

UCAS Tyneside

Arena Utilita, Newcastle Upon Tyne

1 Mai

UCAS Tees Valley

Prifysgol Teesside, Tees Valley

2 Mai

UCAS Hampshire

Prifysgol Caerwynt, Caerwynt

2 Mai

UCAS Gogledd a Gorllewin Cumbria

Prifysgol Cumbria, Caerliwelydd

6 Mehefin

UCAS Suffolk

Prifysgol Suffolk, Ipswich

7 Mehefin

UCAS Swydd Stafford

Prifysgol Swydd Stafford, Stoke

11 Mehefin

UCAS Norfolk

Prifysgol East Anglia, Norwich

13 Mehefin

UCAS Essex

Prifysgol Essex, Colchester

14 Mehefin

UCAS Lerpwl

ACC Lerpwl, Lerpwl

17 Mehefin

UCAS Caergrawnt

Canolfan Gynadleddau Rowley Mile, Suffolk

18 – 19 Mehefin

UCAS Dwyrain Llundain

Prifysgol Dwyrain Llundain, Llundain

18 Mehefin

UCAS Humberside

Prifysgol Hull, Hull

19 – 20 Mehefin

UCAS Gorllewin a Gogledd Swydd Efrog

Prifysgol Leeds Beckett, Leeds

20 – 21 Mehefin

UCAS

Prifysgol Swydd Bedford, Bedford

21 Mehefin

UCAS Sheffield

FlyDSA Arena, Sheffield

24 – 25 Mehefin

UCAS Birmingham

NEC, Birmingham 

27 Mehefin

UCAS Sir Gaerhirfryn

Prifysgol Edge Hill, Ormskirk

 

Cynllunio ar gyfer arddangosfa UCAS