Darganfyddwch ein triciau a’n cyngor

Yma yn Swyddfa Recriwtio Prifysgol Abertawe, rydym o hyd yn chwilio am wybodaeth newydd i rannu gydag ysgolion er mwyn cefnogi myfyrwyr gyda’r broses Addysg Uwch yn y ffordd gorau posib. Mae ein blogiau yn ffordd wych o ddarganfod y newyddion diweddaraf o Brifysgol Abertawe, gyda chymorth i chi ar arwain eich myfyrwyr trwy’r broses UCAS.

Cadwch lygaid am flogiau misol o’n Swyddogion Recriwtio Myfyrwyr Israddol, a chysylltwch â ni os hoffech chi drefnu sesiynau arbennig addysg uwch ar gyfer eich myfyrwyr ar y pynciau a soniwyd amdano.

Staff ar ford cynhadledd

Canllaw Myfyrwyr i’r Brifysgol 2023 UniTasterDays

Lluniwyd Canllaw Myfyrwyr i’r Brifysgol gan UniTasterDays.com mewn cydweithrediad â HELOA, i gefnogi myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwych am fynd i’r brifysgol. Mae cynnwys golygyddol wedi’i ddarparu gan fwy na 35 o arbenigwyr prifysgolion, gan gynnwys Prifysgol Abertawe.

Mae’r canllaw hwn wedi’i rannu’n  adrannau a gynlluniwyd i gefnogi myfyrwyr gyda chamau gwahanol yn eu teithiau penderfyniadau addysg uwch, gan gynnwys:  rhesymau dros ystyried mynd i’r brifysgol, cyngor wrth ddewis prifysgol, cymorth gyda ffïoedd a chyllid, help wrth gyflwyno ceisiadau, yr hyn i’w ddisgwyl yn ystod eu cais a phan fyddant yn dechrau eu cwrs.

Cewch eich copi AM DDIM nawr (ni fydd angen cofrestru)

Front of Brochure

CANLLAW RHIENI I’R BRIFYSGOL 2023 UNITASTERDAYS

Wedi’i lunio gan UniTasterDays.com mewn cydweithrediad â HELOA a’i gefnogi gan Careers England, y CDI ac Action on Access. Mae’r canllaw cynhwysfawr hwn yn ceisio grymuso myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu profiad prifysgol yn y dyfodol, gyda phwyslais arbennig ar rieni a gwarcheidwaid fel dylanwadwyr allweddol. Mae’n tynnu ar arbenigedd mwy na 40 o weithwyr proffesiynol, gan gynnwys Abertawe.

Wedi’i drefnu fesul adrannau sy’n hwylus i’r darllenydd, mae’r canllaw yn cynnwys amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys cyngor cyn cyflwyno cais, canllawiau ar ddigwyddiadau prifysgol, llywio’r broses UCAS, deall ffïoedd a chyllid, hyrwyddo cymorth a lles, ac archwilio cyfleoedd gyrfa wedi’r brifysgol.

Cewch eich copi AM DDIM nawr (ni fydd angen cofrestru)

Front page of brochure

CANLLAW ATHRAWON I’R BRIFYSGOL 2024 UNITASTERDAYS

Mae'r canllaw i athrawon wedi cael ei lunio gan UniTasterDays.com mewn cydweithrediad â HELOA – er mwyn cefnogi’r cyfarwyddyd ar brifysgolion a ddarperir mewn ysgolion uwchradd a cholegau.  

Mae mwy na 50 o gydweithwyr wedi cyflwyno cynnwys golygyddol,  gan gynnwys prifysgolion ledled y DU (megis Abertawe!). Mae ein pynciau'n cynnwys sut i helpu myfyrwyr i wneud penderfyniadau ar brifysgolion, digwyddiadau mewn prifysgolion, ehangu cyfranogiad a mynediad teg, ceisiadau UCAS (gan gynnwys ysgrifennu geirdaon ysgol) a llawer mwy.  

Cewch eich copi AM DDIM nawr (ni fydd angen cofrestru)

Front page of brochure