Croeso cynnes i Rwydwaith Abertawe

Croeso i'n rhwydwaith byd-eang o dros 200,000 o raddedigion Abertawe! P'un a ydych wedi graddio o Brifysgol Abertawe, Coleg Prifysgol Abertawe, neu Goleg Prifysgol Cymru Abertawe, rydym wrth ein bodd eich cael chi yma gyda ni.

Mae bod yn rhan o’n cymuned cyn-fyfyrwyr yn golygu llawer i ni. Rydyn ni'n wirioneddol werthfawrogi'r rôl rydych chi wedi'i chwarae wrth wneud ein Prifysgol yr hyn ydyw heddiw, ac rydyn ni'n gyffrous i gadw mewn cysylltiad â chi.

Drwy ymuno â'n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr, byddwch yn cael y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chyflawniadau sy'n digwydd yn Abertawe. Hefyd, mae gennym ni rai cyfleoedd rhwydweithio gwych, adnoddau gyrfa, a digwyddiadau unigryw yn aros amdanoch chi!

Felly, pam aros? Ymunwch â'n rhwydwaith cyn-fyfyrwyr nawr i gadw mewn cysylltiad â Phrifysgol Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at glywed gennych a chadw mewn cysylltiad!

Datblygwyr y Dyfodol

Dysgwch mwy am ein partneriaeth gyda'n cyn-fyfyrwraig a chymrawd anrhydeddus, Anne Boden, sylfaenydd Starling Bank

Datblygwyr y Dyfodol
Anne Boden