'Yr effaith...alla i ddim â disgrifio hynny mewn geiriau' – Saadia, myfyriwr

Darllenwch ragor am effaith eich cymorth chi yn ein hadroddiad rhoddwyr diweddaraf. Mae rhestr lawn o'r rhoddwyr a gefnogodd Brifysgol Abertawe'n hael yn 2021 ar gael yma neu drwy'r ddolen isod.

Rhestr o'n rhoddwyr

Diolch

Yn 2022, cynhalion ni ein Diwrnod Diolch cyntaf. Roedd y digwyddiad diolch arbennig hwn yn gyfle i arddangos yr effaith anhygoel mae rhoddwyr a gwirfoddolwyr yn ei chael ar ein myfyrwyr, ein staff a'n cymuned leol.

Mae fersiwn hollol hygyrch o'r cyhoeddiad hwn ar gael. E-bostiwch alumni@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.