Prifysgol Abertawe - Drws i Ddyfodol Disglair

Mae ein Diwrnodau Agored yn gyfle gwych i grwydro'n campysau hardd, gallwch gwrdd â staff academaidd a chael blas ar fywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ein rhaglen Diwrnod Agored hyblyg a chyffrous yn rhoi digon o gyfle i chi weld ein cyfleusterau addysgu, dewisiadau llety, cyfleusterau chwaraeon a'r ystod o wasanaethau cefnogi myfyrwyr. Mae hefyd modd i chi gael cymorth ac arweiniad ar gyllid myfyrwyr a chefnogaeth ariannol.

Ydych chi eisiau holi am fywyd myfyrwyr? Siaradwch gydag un o'n llysgenhadon myfyrwyr a fydd o gwmpas drwy gydol y dydd i ateb eich holl gwestiynau. Holwch ni hefyd am fywyd myfyriwr Cymraeg ar y campws ac am y gefnogaeth a'r clybiau a chymdeithasau Cymraeg sydd ar gael i chi.  

Ar ôl i chi gadw'ch lle ar y Diwrnod Agored, lawrlwythwch ein Ap Diwrnod Agored am y wybodaeth ddiweddaraf am y diwrnod. Os nad ydych chi eisiau aros tan Diwrnod Agored i weld sut fydd eich campws newydd yn edrych, gallwch fynd ar daith rithwir 360

Eisoes wedi cyflwyno cais?

Os nad ydych wedi cael y cyfle i ymweld eto neu os hoffech ymweld eto, dyma eich cyfle! Rydym wedi addasu ein digwyddiadau ar gyfer 2020 i ddisodli’r diwrnodau ymweld traddodiadol, gan roi mwy o amser i chi archwilio Prifysgol Abertawe. Cadwch Le!

Edrychwch ar y fideos yma i ddarganfod beth allwch chi ddisgwyl ar Ddiwrnod Agored a'n prif awgrymiadau ar sut i wneud y gorau o'ch hamser yn Abertawe.

 

Ein Prif Awgrymiadau ar gyfer Diwrnod Agored

 
 

Prifysgol y Flwyddyn WhatUni 2019

 
 

Diwrnodau Agored Israddedig

 

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored