Byddwn yn cyhoeddi dyddiadau ein digwyddiadau Diwrnod Agored Rhithwir cyn hir.

Cofrestra er mwyn cael y newyddion diweddaraf ar ddigwyddiadau sydd ar y gorwel, yn ogystal â chymorth a nodiadau i dy atgoffa i gadw dy le yn y brifysgol.

Drwy gyflwyno eich ymholiad, bydd yr wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio i greu cofnod o fewn ein system ymholiadau. Darllenwch ein Datganiad Preifatrwydd Ymgeiswyr sy’n rhoi mwy o wybodaeth ynglŷn â sut y byddwn yn prosesu eich data personol.

 

100% dywedodd y byddent yn argymell y diwrnod agored rhithiol i ffrind

96% graddiodd diwrnod agored rhithiwr 4 neu'n uwch

Ar y diwrnod:

Sgwrsiwch â darlithwyr

Sesiwn holi ac ateb fyw â'n myfyrwyr

Trafodwch eich llety

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored