Drws i Ddyfodol Disglair

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig gallwch ymweld â'n dau gampws glan môr godidog, Campws Parc Singleton a Champws y Bae a darganfod ein holl gyrsiau a'r gofynion mynediad, siarad â darlithwyr pwnc ac ymweld â'n dewis o lety ar y campws ac yn y Pentref Myfyrwyr cyfagos. Mae Diwrnodau Agored yn ffordd wych o gael blas o'r Brifysgol a'r ddinas.

Botwm i gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Mawrth

Botwm i gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Ebrill

Botwm i gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Mehefin