Coronafeirws: y diweddaraf

Mae ein Diwrnodau Agored Rhithiol yn rhoi cyfle gwych i chi archwilio ein campysau hardd, cwrdd â'n staff addysgu a chael mewnwelediad go iawn i sut beth yw bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i archwilio ein cyfleusterau addysgu, opsiynau llety, cyfleusterau chwaraeon, ystod o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr a chyngor ar gyllid myfyrwyr a chymorth ariannol.

Byddwn yn monitro canllawiau Llywodraeth Cymru a DU yn barhaus i benderfynu a yw'r digwyddiad hwn yn digwydd ar y campws neu fel Diwrnod Agored Rhithiol. Cyn gynted ag y bydd penderfyniad yn cael ei wneud byddwn yn eich hysbysu trwy e-bost.

Methu aros tan y Diwrnod Agored nesaf?

Ewch draw i'n tudalen Diwrnod Agored Rhithwir ar alw i greu profiad Diwrnod Agored eich hun unrhyw bryd rydych chi eisiau.

Gwybodaeth allweddol am Ddiwrnodau Agored