Diwrnodau Agored Clirio

Gallwch ymweld â Phrifysgol Abertawe yn ystod un o'n Diwrnodau Agored Clirio rhwng dydd Gwener yr 16eg a dydd Mercher yr 21ain o Awst (gan gynnwys dydd Sadwrn y 17eg a dydd Sul y 18fed o Awst). Rydym ar agor o 11 y bore nes 3 y prynhawn.

Ewch i dudalen y Diwrnodau Agored Clirio am fwy o wybodaeth.

Drws i Ddyfodol Disglair

Yn ystod ein Diwrnodau Agored Israddedig, gallwch gwrdd â staff academaidd a myfyrwyr cyfredol a darganfod drosoch eich hun y modiwlau cwrs, yr ystod o wasanaethau cymorth, cyfleusterau addysgu ac opsiynau llety sy'n gwneud y profiad myfyrwyr Abertawe yn barch mor uchel.

Bydd cynnwys ein digwyddiad yn ddefnyddiol i ddeiliaid cynigion, darpar ymgeiswyr neu i ymchwilio eich opsiynau. Mae Diwrnodau Agored yn ffordd wych o gael blas ar y Brifysgol ac i ddarganfod a hoffech chi fyw ac astudio yma. Edrychwch ar ein fideo i weld beth yw Diwrnod Agored.

Mae gennym y 2 dyddiad canlynol ar gael yn 2019. Dewiswch ddyddiad isod ac archebwch heddiw! Peidiwch ag anghofio lawrlwytho ein App Diwrnod Agored neu cymrwch gipolwg ar ein Rhaglen Diwrnod Agored

Botwm i gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Chwefror

Botwm i gofrestru ar gyfer Diwrnod Agored Chwefror