Coronafeirws: y diweddaraf

Mae Pythefnos y Glas yn gyfle i wneud ffrindiau, archwilio'ch dinas newydd a setlo mewn i fywyd prifysgol.

Pan fyddwch yn cyrraedd Abertawe am y tro cyntaf, mae'n bosibl na fyddwch yn adnabod neb. Peidiwch â phoeni – rydych yn mynd i gwrdd â llwyth o bobl newydd. Ewch i Ffair y Glas a chofrestru ar gyfer y clybiau a’r cymdeithasau sydd o ddiddordeb i chi – dyma'r ffordd orau o gwrdd â phobl o'r un meddylfryd â chi. Ein cyngor ni fyddai i chi ymuno â chynifer o glybiau ag y gallwch i ddechrau!

Os ydych yn byw mewn neuadd breswyl, dewch i adnabod eich cyd-letywyr. Gadewch eich drws ar agor a chwarae cerddoriaeth wrth i chi ddadbacio – bydd yn rhaid i unrhyw un sy'n mynd heibio ddweud helô. Cofiwch y byddwch yn cwrdd â hyd yn oed yn fwy o bobl gyda'r un diddordebau â chi pan fyddwch yn dechrau eich cwrs.

Beth yw Ffair y Glas yn union?

Cynhelir ein Ffair y Glas ar gampysau'r Bae a Singleton yn ystod wythnos gyntaf #SUFest19. Mae'n gyfle gwych i gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan, cwrdd â'n clybiau a’n cymdeithasau wyneb yn wyneb, gofyn cwestiynau iddynt a chofrestru. Bydd hefyd gennym lwyth o fusnesau lleol yn cynnig gostyngiadau gwych i fyfyrwyr a nwyddau am ddim!

Does dim cyfyngiad ar nifer y clybiau neu gymdeithasau y gallwch ymuno â nhw. Fodd bynnag, ystyriwch yr amser hamdden sydd gennych a gwneud yn siŵr eich bod yn gallu rhoi o'ch amser heb effeithio ar eich astudiaethau.

Beth yw #SUFest19?

SUFest19 yw Pythefnos y Glas swyddogol Undeb y Myfyrwyr. Mae'r pythefnos yn dechrau'n swyddogol ddydd Gwener 20 Medi. Mae'r digwyddiad hwn yn ffordd dda o gwrdd â phobl newydd, cael amser gwych a dechrau eich profiad fel glasfyfyrwyr yn swyddogol gyda digwyddiadau sy'n gweddu pawb yn ystod y dydd, y nos ac mewn clybiau nos.

Edrychwch ar dudalen Facebook Undeb y Myfyrwyr am y rhestr lawn o ddigwyddiadau #SUFest19 (a'r digwyddiadau ar gyfer gweddill y flwyddyn).

Ble gallaf gael fy nhocyn?

Gellir prynu unig docynnau swyddogol #SUFest19 gan entsswansea.co.uk. Bydd llawer o bobl yn gwerthu bandiau llawes ffug, felly peidiwch â chael eich twyllo. Band llawes go iawn ydyw os yw logo Undeb y Myfyrwyr arno.