Swyddfa Derbyn

Mae'r Swyddfa Derbyn yn trin pob cais i gynlluniau gradd israddedig ac ôl-raddedig. Mae'r Swyddfa Derbyn yn gyfrifol am ymgeiswyr tan iddynt gofrestru gyda'r Brifysgol.

Caiff ymgeiswyr Diploma Cyn Cofrestru neu Ôl-gofrestru mewn Nyrsio a Bydwreigiaeth, yn ogystal â'r radd ran-amser mewn Nyrsio, eu trin gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd.

Ewch i dudalennau'r Adran Addysg Barhaus Oedolion am fanylion am sut i wneud cais ar gyfer cyrsiau Addysg Oedolion.