Rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno'ch cais i'n cyrsiau cyn gynted ag y gallwch chi, cyn ein dyddiadau cau ymgeisio. Os caiff yr holl leoedd sydd ar gael eu llenwi, mae cyrsiau'n cau'n llawer cynt na'r dyddiadau cau ymgeisio a restrir isod.

Mae gan ein cyrsiau ddyddiadau cau ymgeisio i roi amser rhwng derbyn cynnig a chofrestru i chi wneud y trefniadau angenrheidiol i gychwyn eich cwrs ar amser, neu mewn rhai achosion i ganiatáu amser ar gyfer y broses ddethol lle mae hyn yn cynnwys asesiad pellach yn ôl yr angen e.e., cyfweliadau.

 

Dyddiadau Cau mynediad israddedig

Mae ein dyddiadau cau safonol ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

Blwyddyn Academaidd 2024/2025 CartrefRhyngwladol
Mynediad Medi 2024 09 Hydref 2024 28 Awst 2024
Mynediad Ionawr 2025 Amherthnasol 30 Hydref 2024

Mae gan rai cyrsiau eu dyddiadau cau penodol eu hunain (gweler yr eithriadau isod).

Dyddiadau Cau Mynediad Cyrsiau Ôl-raddedig a Addysgir

Mae ein dyddiadau cau safonol ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

Blwyddyn Academaidd 2024/2025CartrefRhyngwladol
Mynediad ym Medi 2024 18 Medi 2024 17 Gorffennaf 2024
Mynediad yn Ionawr 2025 18 Rhagfyr 2024 30 Hydref 2024

Mae gan rai cyrsiau eu dyddiadau cau penodol eu hunain (gwiriwch yr eithriadau isod).

Dyddiadau Cau Ymchwil Ôlraddedig

Mae ein dyddiadau cau safonol ar gyfer ceisiadau fel a ganlyn:

Blwyddyn Academaidd 2023/2024CartrefRhyngwladol
Mynediad yn Ebrill 2024 15 Chwefror 2024 15 Ionawr 2024
Mynediad yng Nghorffennaf 2024 15 Mai 2024 15 Ebrill 2024
Blwyddyn Academaidd 2024/2025CartrefRhyngwladol
Mynediad yn Hydref 2024 15 Awst 2024 15 Gorffennaf 2024
Mynediad yn Ionawr 2025 15 Tachwedd 2024 15 Hydref 2024
Mynediad yn Ebrill 2025 15 Chwefror 2025 15 Ionawr 2025
Mynediad yng Ngorffennaf 2025 15 Mai 2025 15 Ebrill 2025

Y Coleg, Prifysgol Abertawe - Os ydych yn gwneud cais i lwybr israddedig neu ôl-raddedig a ddarperir gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe, byddwch yn ymwybodol bod dyddiadau cau ymgeisio yn amrywio a gellir eu gweld ar dudalen we Dyddiadau Pwysig y Coleg, Prifysgol Abertawe.