Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Israddedig sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau penodol. 

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo modd.