Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion ysgoloriaethau a bwrsariaethau sydd ar gael i fyfyrwyr Israddedig sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Defnyddiwch y dolenni isod er mwyn cael mwy o wybodaeth am ysgoloriaethau penodol. 

Mae ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis astudio rhan o'u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg lle bo modd. Mae hefyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg y gallwch wneud cais amdanynt.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na’r Saesneg.