swansea bay map

Mae Campws Parc Singleton mewn parcdir a gerddi botaneg, ac yn edrych allan ar draeth Bae Abertawe. Mae Campws y Bae hefyd ar draeth, a hynny ar yr ochr ddwyreiniol i Abertawe. 

Mae disgwyl i Gampws y Bae, datblygiad gwerth £450 miliwn, greu effaith economaidd o fwy na £3 biliwn dros gyfnod o 10 mlynedd.