swansea bay map

Mae gan y Brifysgol ddau gampws glan-môr godidog yn Abertawe. Mae campws Parc Singleton yn edrych allan dros Benrhyn Gŵyr ac mae gan Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae, sydd ar ochr orllewinol y ddinas, ei draeth ei hun.

Mae Campws Parc Singleton mewn parcdir a gerddi botaneg, ac yn edrych allan ar draeth Bae Abertawe. Mae Campws y Bae hefyd ar draeth, a hynny ar yr ochr ddwyreiniol i Abertawe. 

Mae disgwyl i Gampws y Bae, datblygiad gwerth £450 miliwn, greu effaith economaidd o fwy na £3 biliwn dros gyfnod o 10 mlynedd.

Teithio Cynaliadwy

Students getting off a bus