map Bae Abertawe

Mae Campws Parc Singleton mewn parcdir a gerddi botaneg, ac yn edrych allan ar draeth Bae Abertawe. Mae Campws y Bae hefyd ar draeth, a hynny ar yr ochr ddwyreiniol i Abertawe.

Mae disgwyl i Gampws y Bae, datblygiad gwerth £450 miliwn, greu effaith economaidd o fwy na £3 biliwn dros gyfnod o 10 mlynedd.

Gallwch gyrraedd ein campysau’n hwylus ar gludiant cyhoeddus ac yn y car. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am deithio i Brifysgol Abertawe isod.

Map a Chyfeiriadau i’r Campws

Mynd hwnt ac yma ar y campws